SYMB! er ved at have godt to år på bagen:

2017 var året, hvor en række SYMB!-aktiviteter fik mere fast grund under fødderne og nu kører efter en fast struktur forankret i gode samarbejdsaftaler. Stadig drives SYMB! af ulønnede kræfter og ikke mindst mange idérige og arbejdsomme frivillige. Alligevel har vi formået at skabe mere liv og aktivitet og udvikle en ny form for borgerplatform, hvor vi skaber sammen og bygger lokale fællesskaber.

2017 var f.eks. året, hvor:

● SYMB! fik den lokale ’Liv i Kalundborg’-pris

● SYMB! blev fremhævet i kommunens Budget ‘17 med en hensigt om, at kommunen ville finde selvstændige lokaler til SYMB!

● Vi fik to ansøgninger afsted til Socialstyrelsen, hvoraf der er kommet tilsagn på den ene og afslag på anden

● Tre tilbagevendende aktiviteter er blevet lagt på skinner og kører efter en fast struktur, nemlig:

● SYMB!s månedlige Folkekøkken den anden tirsdag i måneden

● Krea-gruppen, der mødes hver anden onsdag

● Event-gruppen, der mødes hver anden onsdag

● Kend Vores Egn-gruppen blev etableret og har en række arrangementer på bedding

● SYMB!s organisationsgruppe blev dannet og er i gang med at professionalisere organisationen

● SYMB! fik den nationale home-pris, som hylder lokal stolthed og lokale fællesskaber

● En officiel dialog med repræsentanter for kommunens lokalpolitikere er indledt

● Flere aktører ’udefra’ fik interesse for SYMB!, f.eks. Roskilde Universitetscenter, Professionshøjskolen Absalon og ikke mindst en række andre kommuner og civilsamfundsorganisationer fra hele landet.

Vi arbejder løbende på hjemmesiden, udgiver et nyhedsbrev og har opbygget et facebook community, hvor vi snart runder de 1000 følgere. Alt i alt har vi skabt en fin nysgerrig genklang flere steder i lokalsamfundet. Også vores kommune er interesseret. Det ser vi bl.a. i samarbejdet med Café Solsikken og den møderække, der i denne tid pågår med en række kommunale aktører.

Foto: SYMB!
I 2018 ansætter SYMB! en sekretariatsleder i en lille deltidsstilling. Det betyder, at vi kan lægge flere kræfter i at styrke kommunikationen, skabe samarbejdsflader i lokalsamfundet og udvikle en socialøkonomisk forretningsmodel. Vi arbejder på at finde et sted, som kan være et tværgående samlingssted bl.a. for SYMB!-aktiviteter. Et sådant sted vil synliggøre SYMB!, skabe mere smidighed om at lave aktiviteter og events og også gøre det lettere at forbinde flere aktører og skabe sammen. Hvem ved, måske kan vi stable en fælles juleaften på benene i Kalundborg i 2018? Ja, og måske fejre nytår sammen.

Vi kan altid være flere. Så har du lyst til at være med til at lave events, arbejde med kommunikation og fundraising eller bare give en hånd med til det praktiske, så er døren altid åben hos SYMB! Det gælder naturligvis også, hvis du bare gerne vil deltage i et arrangement eller har nye idéer og gode råd til, hvordan vi kan blive bedre.

Fra SYMB! ønskes alle et godt nytår og tak for 2017.