Artiklen er sponseret

Vores rygge er blandt de dele af kroppen, der udsættes for rigtig mange bevægelser og former for belastninger i løbet af en dag.

Af denne grund er det måske ikke så underligt, at der er så mange danskere, der årligt oplever at få hold i ryggen. 

Denne tilstand kan være enormt smertefuld, såfremt den opstår akut efter en pludselig bevægelse, men er også en tilstand, der kan komme over tid og skabe tilbagevendende smerter.

Har man ofte symptomer på hold i ryggen, er det en god idé at være opmærksom på disse og eventuelt søge råd og vejledning hos egen læge ved behov. 

Mange vælger dog også andre behandlingsmuligheder for deres hold i ryggen, herunder blandt andet fysioterapi og osteopati. 

Du kan i denne artikel læse meget mere om årsagerne, der kan føre til hold i ryggen, samt hvorledes man via behandling kan komme denne smertefulde tilstand til livs. 

Hvad skal man gøre, når man har hold i ryggen?

Ved symptomer på hold i ryggen kan der være tale om flere forskellige årsagsgivende faktorer – dem kommer vi ind på lidt senere i denne artikel. 

Det vil i første omgang være nødvendigt for den påvirkede at holde ryggen så meget i hvile som muligt. 

Her vil det være nødvendigt at undgå unødig fysisk aktivitet og i stedet holde dette til en smule aktivitet hver dag for at holde ryggen fra en smertefuld stivhed. 

Dertil kan det være nødvendigt at komme enten noget varmt eller koldt på området, der er generet af smerter og eventuelt supplere med smertelindrende medicin. 

For at opnå en så effektfuld behandling som muligt for hold i ryggen anbefales det dog at tage kontakt til sin lokale osteopat for en helhedsorienteret behandling. 

Sådan kan osteopatisk behandling hjælpe

Ved en osteopatisk behandling vil der være tale om en behandling, der har et helhedsorienteret fokus på kroppen og som ved hjælp af særlige manuelle teknikker vil finde frem til årsagen til hold i ryggen og således behandle ud fra denne viden. 

Kroppen anses her som et samlet system og kræver derfor en behandling derefter.

En osteopatisk behandling vil i denne forbindelse tage form af eksempelvis ledmobilisering, massage og strækøvelser for at komme de smertefulde symptomer på hold i ryggen til livs. 

Hvilke årsager ligger til grund for hold i ryggen?

Årsagen til hold i ryggen kan ikke sammenfattes til én enkelt årsag, da ryggen er forbundet med resten af kroppen på et utal af måder.

Med andre ord vil der ligeledes være et utal af måder, hvorpå forskellige årsager kan have en indvirkning på de smertefulde symptomer, der gør sig gældende for hold i ryggen. 

Nogle af de meste almindelige årsager vil være uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, for stor belastning af området, en uheldig kropsholdning såvel som en tidligere skade på ryggen. 

For nogle af de bagvedliggende årsager til hold i ryggen kan det være fordelagtigt at overveje, om der er nogle konkrete livsstilsændringer, man kan foretage sig for eksempelvis sin kropsholdning og den daglige arbejdsstilling, mens det i andre tilfælde vil være relevant at søge behandling for sine smerter.

Kroppen anses som et samlet system og kræver derfor en behandling derefter. PR-foto

Sider2022