”Musholm Vest” er Danmarks første ASC-certificerede havbrug

Musholm A/S har som det første havbrug i Danmark netop opnået den globale ASC certificering på havbruget vest for Musholm ø i Storebælt.

”I Danmark har vi tradition for høje standarder for miljø og ansvarlighed for dambrug og havbrug, og nu har vi ASC-certificeringen til at dokumentere det”, siger Ivan Bundgaard, formand for Dansk Akvakultur.

”Kunderne efterspørger dokumentation for, at ørreder fra vore havbrug er opdrættet ansvarligt og under hensyn til natur og miljø. I Musholm er vi meget optaget af at være en ansvarlig drevet akvakulturvirksomhed. ASC-certificeringen hjælper os med at beskrive de mange processer ned til mindste detalje og skabe forbedringer af de enkelte arbejdsgange efter ASC’s retningslinjer”, siger direktør Niels Dalsgaard.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en uafhængig global certificering for ansvarlig akvakultur. WWF (World Wide Fund for Nature) er en af samarbejdspartnere bag udviklingen af de globale ASC-standarder, som sætter høje krav til miljø, beskyttelse af vilde fiske- og dyrebestande, ansvarlig anvendelse af ressourcer, dyresundhed og social ansvarlighed. De vigtigste kommercielle opdrætsarter, som fx ørred og laks har deres egen standard under ASC. En ASC certificering er således forbrugerens garanti for, at fisken gennem hele sin livscyklus har været opdrættet med respekt for miljøet og det omgivende samfund, herunder f.eks. anvendelse af bæredygtigt foder.

Musholm A/S er en akvakulturvirksomhed, som opdrætter, forarbejder og eksporterer ørreder og rogn til markeder primært i Fjernøsten og Europa. Produktion foregår på havbrug i Storebælt og dambrug i Jylland. Forarbejdning og administration på Reersø havn og i Korsør. Omsætningen er ca. 220 mio. kr. om året, og eksporten udgør ca. 85%

Udover Musholm Havbrug har 8 danske dambrug opnået ASC certificering og flere er på vej.

havbrug