Den nationale kamp bliver ofte fremstillet udelukkende som et sønderjysk kaffebord med fællessang fra den blå sangbog, opildnende taler og fantasifulde måder at drille preusserne på. Men der var også masser af interne stridigheder, der forstyrrede kampen – og overgreb fra det preussiske styre, der kunne stække både mod og kamplyst. At den nationale kamp var nødvendig var alle dansksindede enige om – og ”Slesvigs land genvundet – det er kampens mål” var man vel også enige om?

Med udgangspunkt i Linda Lassens to romaner ”Men sko må jeg ha’ – om vandrelærerinden Henriette Gubi, og ”Jens og Marie – en genforeningsroman”, kommer Linda Lassen ind på forskellige aspekter af det arbejde der blev gjort for at bevare danskheden under fremmed herredømme.

I ”Men sko må jeg ha’ – Om vandrelærerinden Henriette Gubi” fortæller Linda set fra Henriette Gubis synsvinkel ”vindernes” historie, om de dansksindede nordslesvigere og deres kamp. I ”Jens og Marie – en genforeningsroman” er det ”tabernes” historie, Linda fokuserer på.

Dette spændende foredrag kan opleves torsdag den 26. marts kl. 19-21 på Svebølle Kvik Bibliotek, Centervej 13, 4470 Svebølle. Billetpriser: normalpris: 65. kr. og 50 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben. Billetter kan købes via www.kalundborgbib.dk

I løbet af aftenen serveres kaffe/ the og lidt sødt til tanden.

Arrangeret i samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe.

Pressefoto