LAG Midt-Nordvestsjælland har taget tilløb flere gange, men nu regner man med at kunne få gennemført årets generalforsamling 26. august. Pga. Corona-pandemien opfordres alle, der er interesserede i at deltage i generalforsamlingen, til at give deres interesse til kende senest mandag 24. august, så der er styr på deltagerantallet.

Generalforsamling 26. august i Ruds Vedby – med indbygget Corona-sikkerhed
LAG Midt-Nordvestsjælland har taget tilløb flere gange, og nu håber man endeligt at kunne gennemføre årets generalforsamling. Den finder sted onsdag 26. august kl. 18.30 – 21.00 hos Lykkebjerg Bondegårdsferie, Jyderupvej 87, 6 km nord for Ruds Vedby. Alle interesserede kan deltage, men kun medlemmer af LAG kan stemme.

Alle fastboende over 15 år i én af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kan gratis være med i foreningen, der uddeler EU-midler til at støtte iværksætterne og små virksomheder, øge turismen i området, fremme iværksætteri og entreprenørskab samt fastholde og øge bosætningen. Indmeldelse via hjemmesiden.

For at kunne styre tilstrømningen og sikre overholdelse af alle myndighedskrav opfordres alle med interesse for generalforsamlingen til at tilkendegive dette senest mandag 24. august. Det sker inde på hjemmesiden LAG-midtnordvestsjaelland.dk

”Vi er lidt usikre på deltagerantallet, fordi vi siden sidste generalforsamling har 3-doblet vores medlemstal, så vi vil gerne være på den helt sikre side,” udtaler formand Flemming E. Larsen, Kalundborg.

Det nye destinationsselskab
LAG plejer altid at have et fagligt indslag inden selve generalforsamlingen. Således også i år, hvor direktør Jens Müller vil fortælle om Destination Sjælland, der så lyset først på året. Ud fra titlen ”Hvad kan vi bruge dem til?” vil han give et bedre indblik i, at den nye større DMO-organisation også giver mulighed for varetagelse af andre opgaver end dem, der lå i de gamle Visit-organisationer. Kom og bliv klogere på mulighederne.

Ny ansøgningsrunde allerede i december 2020
Tidligere på året var det usikkert, om LAG ville kunne støtte projekter i 2021, men i lyset af overståede EU-budgetforhandlinger og positive udmeldinger fra erhvervsminister Simon Kollerup tør man nu godt åbne op for den næste ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er fastsat til tirsdag 15. december 2020, og er man et af de heldige projekter, der bliver indstillet til støtte, får man det at vide i slutningen af januar 2021. Formand Flemming E. Larsen opfordrer afslutningsvis til, at man starter i god tid, hvis man er interesseret, tager fat i LAG-koordinatorerne for sparring og via hjemmesiden og Facebook holder øje med de informationsmøder, der planlægges i løbet af efteråret.

”Vi har endnu ikke mødt nogen, der kunne lave en god LAG-ansøgning ved at starte aftenen før fristens udløb,” siger han.

Pressefoto