Fra fredag den 12. maj 2023 og frem slukkes gamle gadelamper kl. 00.00-05.00 på visse strækninger i Kalundborg Kommune. Det sker, fordi kommunen ønsker at spare på eludgifterne til gadelyset.

De har taget hensyn til trafik- og tryghedsmæssige forhold. Det betyder, at alle fodgængerfelter og visse andre strækninger fortsat belyses om natten. De natslukkede strækninger vil blive tændt igen, når de bliver moderniseret til energibesparende LED-lamper i de kommende år.

Se hvilke områder der bliver slukket om natten.

Politiet minder i øvrigt om, at man skal huske at bruge parkeringslys på sin bil, hvis man parkerer på en vej uden belysning. Over halvdelen af Kalundborg Kommunes gadelys er moderniseret og vil ikke blive berørt af natslukningen.

Pressefoto Kalundborg Kommune

Kilde Kalundborg Kommune.