Regeringen og bankerne åbner nu for, at boligejere, der vil skifte deres olie- og gasfyr ud med et grønnere alternativ, kan slippe for både tinglysningsafgift og oprettelsesgebyr.

Danske boligejere får nu adgang til billigere finansiering, hvis de skifter til en grøn opvarmningskilde. Boligejerne slipper nemlig for tinglysningsafgift og oprettelsesgebyr, når de optager lån til udskiftning af deres olie- eller gasfyr. Bag initiativet ”Fyr dit fyr” står regeringen og bankernes interesseorganisation Finans Danmark. Partnerskabet er et vigtigt led i både Danmarks frigørelse fra russiske energikilder og den grønne omstilling af samfundet.

”Vi skal fortsætte vores indsats for at blive uafhængige af russisk olie og gas. Den grønne omstilling skal intensiveres i hele samfundet, også hos boligejerne. Derfor vil jeg opfordre boligejere med olie- og gasfyr til at tage imod regeringens og bankernes håndsrækning og skifte over til en mere klimavenlig løsning, der samtidig bidrager til et grønnere Danmark,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Med ”Fyr dit fyr” får danske boligejere nu endnu et tilbud, der kan gøre det lettere at træffe grønne valg i en krisetid.

”Som en vigtig del af vores samfund vil vi fortsat bidrage til at løse en højaktuel og yderst vigtig samfundsopgave med at sikre, at Danmark bliver uafhængig af russisk olie og gas. Siden energikrisens begyndelse har vi rakt ud til kunderne med rådgivning og produkter. Og med det fælles initiativ ”Fyr dit fyr” står penge- og realkreditinstitutterne og regeringen klar til at hjælpe de kunder, som ønsker en ny grøn opvarmningskilde. Det vil komme alle til gavn – både den enkelte boligejer og hele samfundet,” siger Carsten Egeriis, formand for Finans Danmark.

Om ordningen:

  • Hvis man tager et lån på 125.000 kr. til udskiftning af olie- eller gasfyr, vil man kunne spare tinglysningsafgiften på 3.725 kr. Fra 2026 vil besparelsen udgøre 3.425 kr., da den variable afgift nedsættes til 1,25 procent i 2026.
  • Penge- og realkreditinstitutternes oprettelsesgebyrer varierer fra institut til institut og kan også variere, alt efter hvilket kundesegment den enkelte kunde falder ind under. Derfor vil en potentiel besparelse på oprettelsesgebyret være individuel og afhængig af den enkelte kunde og dennes kreditinstitut. En eventuel besparelse på oprettelsesgebyret kan være op til et niveau på 8.000 kr. Lånet forudsætter en almindelig kreditvurdering.
  • Indgåelse i partnerskabet ”Fyr dit fyr” er besluttet af Finans Danmarks bestyrelse, som dækker over 90 procent af markedet for udlån. Finans Danmark har henstillet til alle medlemmer om at deltage i “Fyr dit fyr”.

Kilde Erhvervsministeriet

Foto ABW