Region Sjælland sætter fokus på samarbejde med frivillige med ny politik for frivillige.

Omkring 450 frivillige i Region Sjælland, glæder patienter og pårørende ved at tilføje en ekstra dimension til den professionelle pleje og behandling. Det gør de som en naturlig del af hverdagen på regionens sygehuse og i psykiatrien. De frivilliges indsats er særdeles værdsat. Nu har Region Sjælland lavet en ny frivilligpolitik, der skal styrke det allerede gode samarbejde med de frivillige.

Med den nye frivilligpolitik ønsker Region Sjælland at videreudvikle samarbejdet med frivillige foreninger og civilsamfundet om at skabe mere livskvalitet og flere sunde borgere. Man vil understøtte og udvikle frivilligindsatser på tværs af sektorer, og det skal være nemt for frivillige at være gennemgående støttepersoner. Frivillige kan også fungere som videnspersoner og hjælpe flere borgere til føle sig trygge ved at anvende nye sundhedsteknologier.

Kilde

Foto: ABW