Vinde Helsinge Friskole er Kalundborgs topscorer i CEPOS’ seneste analyse af undervisningseffekt. Nyrupskolen er den bedste lokale kommuneskole. 1375 skoler indgår i analysen:
ue kalundborg

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.

Se alle resultaterne her.