Coronarestriktionerne har ramt hårdt for især ensomme ældre og psykisk sårbare unge. Nu afsætter Friluftsrådet 10 millioner kroner af Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der kan øge udsatte gruppers trivsel gennem fællesskaber i naturen.

Coronanedlukningen har fået rigtig mange danskere til at søge ud i naturen. Vi har det seneste år brugt naturen som alt fra træningscenter, mødelokale og undervisningsrum til der, hvor vi tager hen for at finde mental ro. Og undersøgelser viser, at 9 ud af 10 vil fortsætte med at dyrke friluftsliv, selv om samfundet åbner igen.

Krisen har dog også betydet en række udfordringer for især udsatte og ensomme borgere.

Mange ældre har oplevet mere ensomhed, flere sociale relationer er sat på stand-by, og særligt blandt unge har der været en stigende tendens til
isolation og mentale udfordringer.

Friluftsliv kan rykke ved det billede. Særligt når det handler om at bekæmpe ensomhed, angst, stress og mental mistrivsel, har friluftsaktiviteter i foreninger og andre fællesskaber et potentiale for at forbedre livskvaliteten for de udsatte ældre og unge.

Friluftsrådet har derfor afsat 10 millioner kroner af Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, hvor civilsamfundsorganisationer bruger friluftsliv til at styrke udsatte gruppers trivsel gennem meningsfulde fællesskaber.

“Vi ser, at fællesskaber i naturen kan noget særligt i forhold til mental sundhed. At for eksempel mænd med angst og depression, der ikke er meget for at tale med andre om det, pludselig får gang i samtalen over brændehugning og bålmad, eller at en friluftstur for utilpassede unge får rystet dem sammen gennem fælles oplevelser, der giver varige relationer,” siger formand for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen.

Foreninger som drivkraft
Et krav til projektstøtte i puljen er, at projektet skal være et samarbejde mellem en civilsamfundsorganisation og mindst en anden organisation eller offentlig aktør. I vurderingen af ansøgningerne vil det blive vægtet højt, at lokale foreninger tænkes ind.

“Partnerskaber mellem sociale aktører og friluftslivets foreninger kan bane vej for at invitere alle grupper i samfundet til at være en del af fællesskabet,” siger Niels-Christian Levin Hansen.

“Det kunne for eksempel være et partnerskab mellem en patientorganisation og en forening som Dansk Vandrelaug, der får kronikere ud og gå, og får
fastholdt de gode vaner, fordi det er sammen med andre. Vi skal finde alternative løsninger,” siger Niels-Christian Levin Hansen.

Der kan søges om tilskud på mellem 500.000 kroner og to millioner kroner. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2021.

Læs mere om puljen og ansøgningskravene på friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Foto: ABW