Løve-Ørslev Skole arbejder med at hæve det faglige niveau for eleverne på mellemtrinnet, og der skal skabes et bedre fysisk læringsmiljø til det. Skolen har særligt fokus på at styrke elevernes kompetencer inden for medier, teknologi og naturfag.

Medier og teknologi udvikler sig hastigt, og det stiller store krav til folkeskolen, hvis undervisningen skal være relevant og tidssvarende for eleverne. Løve-Ørslev Skole vil styrke elevernes mediekompetencer, så de i højere grad bliver klædt på til at deltage i verden uden for skolen.

”Medier og teknologi kan være med til at gøre undervisningen i blandt andet dansk og engelsk mere spændende og inspirerende for eleverne, hvilket ses som en forudsætning for at styrke læringen”, udtaler skoleleder på Løve-Ørslev Skole, Ian Sebastian Hoar og fortsætter:

”Hvor skolebiblioteket tidligere har været omdrejningspunktet for informationssøgning, er der i dag behov for et moderne Pædagogisk Læringscenter med IT-udstyr”.

Naturfaglige kompetencer

”Vi har en stærk profil inden for naturfag, og vi bruger i høj grad udeområderne på skolen som ramme om inspirerende naturfagsundervisning. For at hæve elevernes faglige niveau inden for naturfag er der dog behov for også at have gode rammer for naturfagsundervisningen indenfor”, forklarer Ian Sebastian Hoar.

Skolen ønsker rammer til at kunne lave forsøg og eksperimenter, som gør undervisningen mere praksisnær, og dermed inspirerer og styrker elevernes læring.

Et fælles læringsrum

Den konkrete indretning af rummet udvikles i samarbejde med elevrådet, i tråd med skolens fokus på elevdemokrati. Løve-Ørslev Skole forventer, at det vil bidrage til, at eleverne oplever, at det bliver deres rum.

Læringsrummet vil blive indrettet i det nuværende bibliotekslokale på Løve-afdelingen. Midlerne skal bruges til indkøb af inventar og IT-udstyr.

Pressefoto