Antallet af medlemmer i firmaidrætten var 382.877 i 2018. Der er tale om en fremgang på næsten 10 % fra 2017, og en stigning på 34.685 medlemmer. Flere og flere kvinder i aldersgruppen 25-59 år skaber motionsmuligheder for kollegerne – både før, under og efter arbejde.

Der bliver i udstrakt grad motioneret og uddelt high fives blandt kolleger på arbejdspladser i Danmark – både før, i og uden for arbejdstiden. En tendens er, at flere og flere kvinder i aldersgruppen 25-59 år arrangerer firmaidrætsaktiviteter og kollegamotion, der bidrager til smil på læben, sved på panden, færre sygedage og bedre resultater på bundlinjen.

Antallet af medlemmer i firmaidrætten er steget med 10 % til 382.877. Medlemsfremgangen forekommer i det meste af landet – i Region Midtjylland oplever de en stigning på 33 %. Antallet af kvindelige medlemmer i alderen 25-59 år er forøget med 27 % siden 2017.

Kvinderne drives af de fire S’er: Sjov, socialt, sundhed og sammenhold. Formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, er selvsagt glad for den generelle medlemsfremgang og initiativrige medarbejdere, der tilmelder kollegaflokken til eksempelvis Arbejdspladsernes Motionsdag, Tæl Skridt, Firmaidræt Open, Bike & Run Stafetten eller almindelig holdtræning – og den vej igennem bruger de lokale firmaidrætsforeningers tilbud.

“Vores motor er de lokale ildsjæle, og vi kan ikke takke de frivillige kræfter på arbejdspladserne og i vores foreninger nok. Vi ved, at medarbejdere, der dyrker regelmæssig kollegamotion, oplever større fællesskab, arbejdsglæde og trivsel i deres arbejde. Og vi ved, at der i vores 80 foreninger dagligt knokles for at efterleve den fælles strategi: Et sjovere Danmark i bevægelse. Det er ildsjælenes fortjeneste, at medlemskurven er opadgående,” siger Peder Bisgaard og fortsætter:

“Arbejdspladserne og ungdomsuddannelserne er vores arenaer – mere lokal firmaidræt i hele landet og kollegamotion på flere arbejdspladser er de indsatsområder, som vi fokuserer benhårdt på. Vores pejlemærker i de kommende år er fællesskab, frivillighed og flere aktiviteter, og de nye medlemstal viser, at vi er godt på vej. Firmaidrætten er med til at sætte kursen for, at regeringens idrætsvision ’25-50-75′ kan realiseres.”

Færre kilo og styrket sammenhold
Hos EagleBurgmann på Odinsvej i Ringkøbing, hvor der til daglig produceres metalkompensatorer til ind- og udland, er sammenholdet blevet styrket, mens kiloene er raslet af, i takt med et 12 ugers træningsforløb i ROFI-Centret, som drives af Ringkøbing og Omegns Firma-Idræt (ROFI).

Det var 47-årige Else Lauridsen, der – med udgangspunkt i sit daglige virke i kantinen – fik idéen til at sammensætte samt strukturere træningsforløbet. Til glæde og gavn for i alt 90 kolleger dyrkes der nu spinning om mandagen og crossfit på onsdage i forlængelse af arbejdstiden. Forløbet finansieres af EagleBurgmanns personaleforening via lidt egenbetaling og tilskud fra virksomheden.

Fabrikschef i EagleBurgmann, Thomas Viborg, var straks med på Elses idé.

“For det første er det en stor fordel for vores virksomhed at have medarbejdere, der er i god fysisk form og motiverede til at gøre en indsats for egen sundhed. For det andet er et træningsforløb med til at styrke sammenholdet og det sociale samvær på tværs af afdelinger, som i det daglige har forskellige opgaver og ret beset få berøringsflader. Det er ligeledes en stor gevinst for det psykiske arbejdsmiljø, at medarbejderne på tværs af fag danner hold og venskabeligt konkurrerer samt driller hinanden. Og for det fjerde: Mange af vores medarbejdere kommer fra udlandet. Forløbet er et godt middel til at styrke kontakten og samarbejdet mellem dem og deres danske kolleger,” siger Thomas Viborg.

Arkivfoto – Dansk Firmaidrætsforbund: Flere og flere kvinder tager initiativ og sørger for, at kollegamotion samt firmaidræt bliver prioriteret.