Gruppen “Bliv aktiv medborger i Kalundborg – støt op om asylcentret” har efter et møde med regionschef Michael Vinther fra Dansk Røde Kors, nu fået den nødvendige viden og konkrete informationer om, hvordan de mange frivillige kræfter i Kalundborg bedst kan støtte op om det kommende asylcenter. Det skriver gruppen i en pressemeddelelse.

Efter mødet går gruppen nu fra snak til handling og aktivitet. Et af de første initiativer bliver at få overblik over, hvad de frivillige ønsker at bidrage med og matche det med de behov, som Dansk Røde Kors har erfaringer med.

jaLonni Hegelund fra gruppen “Bliv aktiv medborger i Kalundborg – støt op om asylcentret” siger om det videre arbejde: “Vi er blevet meget klogere efter mødet med Dansk Røde Kors, og vi glæder os til det videre samarbejde, hvor de frivillige nu kommer i spil. Vi har fået en god viden om, hvad der er behov for hér og nu, når asylansøgerne ankommer, og på lidt længere sigt, når det bliver hverdag i Kalundborg.

Dansk Røde Kors har med deres store erfaring et fuldkomment set-up for hvad der skal ske, når nye asylansøgerne ankommer. Den proces ønsker Dansk Røde Kors ro omkring.

Når asylansøgerne er ”landet” kommer de frivillige hjælpere i spil på foranledning af Dansk Røde Kors. For at Dansk Røde Kors på bedst mulig måde kan samarbejde med de frivillige, er det vigtigt, at der bliver skabt et overblik over, hvad de mange frivillige kan byde ind med.

Der har været og er stor forhåndsinteresse blandt borgere i Kalundborg for at gøre en forskel, og gruppen mærker en høj grad af utålmodighed for at komme i gang med at hjælpe. Gruppen indsamler derfor allerede nu kontaktdata på frivillige og informationer om bl.a. hvad de har lyst til at byde ind med, hvor lang en periode og ideer til, hvad asylansøgerne kan få glæde af under deres ophold i Kalundborg. Det ligger allerede klart, at der bliver brug for frivillige til eksempelvis asylcentrets cykelshop, café, outletbutik, sports- og fritidsaktiviteter til børn og unge, kultur- og naturoplevelser, køkkenhaver, formidling om Kalundborg, møde med kommunens borgere – og meget, meget mere.

Desuden går gruppen nu i gang med at få kontakt til de foreninger og grupper, som også frivilligt bidrager med alt fra indsamling af tøj til oplevelser og aktiviteter – en kontakt som skal munde ud i en koordineret og effektiv støtte, og hjælpe til at de frivillige kræfters ressourcer bruges bedst muligt.

Gruppen gør opmærksom på, at vi ikke er en forening og derved ikke har en bestyrelse. “Vi er en gruppe, som ved et møde med Røde Kors har erklæret os villige til, i hvert fald I en periode, at fungere som “one point of contact” mellem denne gruppes medlemmer og Røde Kors på Asylcenter Kalundborg. Ideen fra Røde Kors’s side er, at vi fungerer som en “slags database” hvor Asylcenter Kalundborg kan “slå aktivitets-, oplevelses-, kultur- og hjælpetilbud m.m. op”. Vi kan så skabe kontakt mellem Røde Kors og de forhåbentlig mange personer og grupper, der har noget at byde på. Med andre ord påtager vi os rollen med at vide hvem der kan hvad og holde styr på dette,” siger Lonni Hegelund.

Alle interesserede, frivillige, presse, m.fl. kan henvende sig på e-mail adressen: aktiv4400@gmail.com og her byde ind med, hvad de har lyst til og kan arbejde med. Man er også velkommen til at kontakte gruppen på dens Facebook side og blive medlem af gruppen.

“Alle glæder sig vanvittigt meget til at komme i arbejdstøjet. Men vi har også respekt for de erfaringer, som Røde Kors har gjort sig – blandt andet at asylansøgerne, som kommer fra rigtig dårlige forhold og skræmmende oplevelser, lige skal have tid til at finde deres ben i Kalundborg,” siger Lonni Hegelund.