Fra 1.8. tiltræder Malene Grandjean stillingen som rektor på Slotshaven Gymnasium. “Min interesse for Slotshaven Gymnasium udspringer klart af deres kvalitetsbevidste organisatoriske rammer kombineret med et yderst ambitiøst studiemiljø, hvor der er plads til den enkelte men samtidig fokus på fællesskabets betydning for læring. Og netop læring er på Slotshaven, som et nærværende og anvendelsesorienteret aspekt, en tydelig kerneopgave”, fortæller Malene forventningsfuld, og fortsætter:

Malene Grandjean
Malene Grandjean

“Størrelsesmæssigt minder Slotshaven Gymnasium om Kalundborg Gymnasium, men ungdomsuddannelsesmæssigt er der tale om et skifte fra den almene studentereksamen (STX og HF) til den merkantile (HHX), den tekniske (HTX) og den erhvervsfaglige (EUX) studentereksamen.”

Malene Grandjean har været ansat på Kalundborg Gymnasium de sidste 8 år, hvoraf hun de sidste 4 år har varetaget stillingen som uddannelseschef. Malene har en kandidatgrad i psykologi og pædagogik samt en bachelorgrad i kemi fra Roskilde Universitet. Desuden er hun uddannet folkeskolelærer fra Holbæk lærerseminarium, og hun har undervist i folkeskolen fra 1994 til 2007. Hun er lige nu ved at færdiggøre sin master i offentlig ledelse på Syddansk Universitet.

/Evelyne