Forpustet? Borgere i Kalundborg Kommune kan få tjekket deres lunger på Lungedagen d. 20. november

I Danmark lever ca. 600.0001 danskere med en lungesygdom, hvoraf omkring 320.0002 lider af den alvorlige lungesygdom KOL. Men mange ved det ikke selv. Skal det ændres, kræver det, at flere reagerer på symptomerne og får et lungetjek. Onsdag d. 20. november kan du få tjekket dine lunger i Kalundborg Kommune i forbindelse med International Lungedag.

Foto: Lungeforeningen

Lungesygdommen KOL har de seneste år været en af de hyppigste dødsårsager i Danmark, og kun knap 187.0003 var registreret med sygdommen i 2017. Det vil sige, at rigtig mange går rundt med sygdommen uden at vide det. Derfor sætter Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen i uge 44-47 fokus på sygdommen med den landsdækkende oplysningskampagne “Pust liv i hverdagen”.

Kampagnen kulminerer på International Lungedag onsdag d. 20. november 2019, hvor borgere i Kalundborg Kommune kan få lavet en lungefunktionsmåling til åbent borgerarrangement i samarbejde med lokalafdelingen Kalundborg Lungeforening på adressen: Solsikken Skibbrogade 52, 4400 Kalundborg i tidsrummet 14.00-16.30. Derudover kan du modtage diætvejledning, sundhedstilbud, tjek af inhalation mv.

I Lungeforeningen opfordrer man alle med langvarige lungesymptomer til at få tjekket lungerne. Symptomerne er hoste, åndenød og slim fra lungerne i to måneder eller mere.

– Vi hører ofte, at mennesker med en kronisk lungesygdom først kommer i behandling, når de får meget svært ved at klare hverdagen på grund af deres vejrtrækningsproblemer. Derfor skal vi finde og behandle kroniske lungesygdomme langt tidligere end det sker i dag. Jo hurtigere du opdager en lungesygdom, jo bedre et liv kan du leve. Lungedagen er en oplagt mulighed for at få tjekket dine lunger, hvis du er det mindste i tvivl, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.

Lungedagen finder sted hvert år, hvor Lungeforeningen i samarbejde med sundhedsprofessionelle over hele landet tilbyder lungetjek til danskerne.