Kalundborg Kommune indkalder ideer og forslag til planlægning for erhvervsudbygning

På vej mod Kommuneplan 2017.
Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 skal revideres i 2017. Revisionen sætter bl.a. fokus på kommunens muligheder for erhvervsudbygning i planperioden, dvs. de kommende 12 år. Sigtet er at udpege de mest velegnede arealer til erhvervsudvikling – under hensyntagen til andre interesser og med blik for potentialet i ny infrastruktur og muligheden for, at naturen kan bi-drage til at skabe kvalitet i erhvervsområderne.

Kalundborg og de større byer i kommunen har forskellige potentialer og rummelighed i forhold til erhvervsudvikling. Eksempelvis har Kalundborg brug for større, sammenhængende områder til erhvervsformål og de tungere miljøklasser (større industri). Det er vigtigt for fremadrettet at sikre udviklingsmulighederne for de større, arealkrævende virksomheder.

Kalundborg Kommune vurderer derfor, at der er behov for at undersøge perspektiverne for en fremadrettet erhvervsudbygning særligt mod øst for Kalundborg by og omkring Svebølle.

Som en del af denne undersøgelse indkalder kommunen nu ideer og forslag til planlægning for erhvervsudbygning.

En folder til inspiration.
Der henvises til folder for en nærmere beskrivelse. Her kan du også læse de hovedspørgsmål, som kommunen gerne modtager bidrag til.

Hvis du har spørgsmål.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Laila L. Christensen, laila.christensen@kalundborg.dk

Tidsfrist.
Ideer og forslag m.v. skal fremsendes skriftligt til Kalundborg Kommune senest tirsdag den 7. marts 2017 til dto@kalundborg.dk.

Hent folderen her.