Kalundborg Kommune har fornyet Hvide Klints Vandværks tilladelse til indvinding af 8.000 m3 grundvand per år. Det er meningen, at denne tilladelse skal erstatte den tidligere aftale fra 1963 og gælder i 30 år.

Kommunen vurderer, at indvindingen af drikkevand ikke har væsentlig påvirkninger på miljøet, og at der skal derfor ikke gennemføres en omfattende Vurdering af Virkninger for Miljøet, også kaldt VVM undersøgelse.

I konklusionen står der bl.a., at vandværkets boringer vil kunne yde den tilladte vandmængde, med en vandkvalitet som er egnet til drikkevand og at indvindingen ikke medfører forringelser af grundvandsforekomsten.

Så fremover vil forbrugerne i området kunne se frem til fortsat rigeligt og rent vand ikke blot nu, men også ude i fremtiden.

Foto: ABW