Har din lokalforening brug for støtte til foreningens friluftsaktiviteter? Eller har I idéer til, hvordan man kan udvikle nye muligheder for at opleve naturen? Så kan I måske søge om tilskud fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje.

Lokale foreninger kan søge støtte på op til 40.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Der er ansøgningsfrist 22. maj 2023.

“Vi er glade for, at vi med Lokalforeningspuljen kan hjælpe de lokale ildsjæle i de frivillige foreninger rundt omkring i landet, som gør en kæmpe indsats for friluftslivet. Det er relativt små beløb, der gør en stor forskel ude i lokalsamfundene,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Nemt at søge og hurtigt svar
Man kan både søge om tilskud til foreningens eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv og nye initiativer, for eksempel opstart af nye aktiviteter, aktiviteter for andre målgrupper eller synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet.

“Det er nemt at søge om tilskud fra Lokalforeningspuljen. Der er ikke så mange krav og kriterier, som ansøgningen skal leve op til, og man kan forvente svar senest seks uger efter ansøgningsfristen. Så det kan være en god mulighed for at give sin forening et løft, hvad enten det er til eksisterende aktiviteter eller nye initiativer,” siger Winni Grosbøll.

For at søge friluftslivets lokalforeningspulje skal foreningen være tilknyttet en af de mere end 80 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet. I 2022 blev der blandt andet givet tilskud til jagtforeninger, faldskærmsklubber, havhaveforeninger, kajakklubber, lystfiskerforeninger, spejdergrupper, modelflyveklubber, rollespilsforeninger og mange andre.

Tilskud til det frivillige foreningsliv
Lokalforeningspuljen uddeles en gang om året og blev efter politisk aftale oprettet i 2018. Siden da har i alt 330 forskellige foreninger i 85 af landets kommuner fået tilskud fra Lokalforeningspuljen til friluftsliv.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som puljeansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er udpeget som ansvarlig for en pulje til friluftsforeninger på cirka 2,5 mio. kr. årligt.

Foreninger, der i det indeværende kalenderår har fået støtte fra én af puljerne under Spillehalsmidlerne, for eksempel fra DUF eller DIF/DGI, kan ikke søge puljen.

Du kan læse mere om, hvordan du søger på friluftsraadet.dk/lokalforeningspuljen

Eksempler på tilskud
I 2022 var følgende foreninger blandt de 94, der fik tilskud:
• DcH Aalborg fik 40.000 kr. i tilskud til at anlægge arealer til hundetræning.
• Lystfiskerforeningen AROS fik tilskud på 25.800 kr. til at forbedre adgangsforholdene langs åer og mindre vandløb.
• Fynshav Havnebad fik 40.000 kr. i tilskud til etablering af en sauna på lystbådehavnen.
• Ryttergaarden Ravnkilde fik 9.900 kr. til at afholde en ridelejr for unge i Rold Skov.
• Maribo Kajakklub fik tilskud på 40.000 kr. til SUP-boards og andet udstyr, så foreningen kan opstarte SUP, som ny klubaktivitet.
• Rollespilsforeningen Hareskoven fik 27.300 kr. til udstyr og udekøkken til rollespilsaktiviteter.

Læs mere om puljen

Foto: ABW