“Kalundborg Biblioteker inviterer i samarbejde med Psyk-Info Region Sjælland og projektet EN AF OS til foredrag om Depression. Foredraget afholdes på Høng bibliotek og titlen på foredraget er: Depression – skal ikke vare evigt. Foredraget og det afholdes onsdag d. 5. oktober kl. 19.00. Det er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, og kan heldigvis behandles. Erfaringerne viser, at udover behandling kan det være vigtigt at arbejde med ens livssituation. Man har brug for at bevare sin tro på, at det nok skal lykkes at få et meningsfuldt liv. At der er lys for enden af tunnelen – uanset at den er meget mørk. Sidst, men ikke mindst, er det virkningsfuldt, når pårørende bliver ved med at bakke op ved at sige og tro på, at man kan få det godt igen.

En ambassadør fra EN AF OS vil fortælle sin personlige beretning om at vende tilbage til et godt liv, og en fagperson giver viden om, hvad depression er, og hvordan depression kan behandles.

PsykInfo samarbejder med Landsindsatsen EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Målet er at skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.
Synlighed, inddragelse og nærhed er en vigtig del af EN AF OS-indsatsen. Derfor uddannes EN AF OS-ambassadører landet over, som skal fungere som lokale repræsentanter for indsatsen. I

PsykInfo har vi en række ambassadører, som via deres indflydelse, position eller faglighed kan skabe synlighed om emnet og tage det op i de kredse, hvor vedkommende kommer, kan skabe kontakter, kan mobilisere andre til at være med i indsatsen, kan sætte emnet til debat eller på dagsordenen, kan afholde et arrangement eller lignende.

Vi er på Kalundborg Biblioteker utrolig glade for at vi igen i samarbejde med psykInfo kan invitere til et foredrag med fokus på og information om psykisk sygdom.
For at deltage i foredraget er det vigtigt at man tilmelder sig – det kan man gøre på psykinfos hjemmeside via www.kalundborgbib.dk, hvor du kan læse mere om arrangementet.

I forbindelse med foredraget og fokusset på depression, vil der være en udstilling på Høng bibliotek med litteratur om emnet.
Se mere om psyk info på www.regionsjaelland.dk.
Se mere om projektet En AF OS på: En-af-os.dk”

Foto: ABW