Udbruddet af den ny Coronavirus griber ind i mange rutiner og på stort set alle områder. Epidemien betyder også, at forebyggende hjemmebesøg fra Forebyggelses- og Genoptræningscentret i Kalundborg Kommune fremover kommer til at foregå over telefon.

”De retningslinjer, der er stillet op omkring, hvordan vi omgås i samfundet, gør det desværre ikke muligt for vores forebyggelsesmedarbejdere at komme på besøg i hjemmet for at foretage den forebyggende samtale,” forklarer genoptræningschef i Kalundborg Kommune, Jette Stobbe Olesen.

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere der er
• 65-81 år og har risiko for nedsat funktionsevne
• 70 år og lever alene
• 75 år
• 80 år
• Over 82

Læs mere på kalundborg.dk/corona

Foto: ABW