Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Det oplyser Kalundborg Kommune.

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Mulighed for dispensation fra forbuddet omfatter besøg fra nære pårørende i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos fx et mindreårigt barn.

Foto: ABW