Dit Kalundborg har bedt den nye kommunalbestyrelse om at besvare tre spørgsmål. Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten lægger ud.

Hvor står Kalundborg stærkest?
Mange industrivirksomheder, smuk natur, mange små bysamfund, stærke foreninger.

Hvad udfordrer os?
Dagplejen lever ikke op til minimumsnormeringerne. Folkeskolen – for mange unge dumper, hvilket giver mange unge problemer med at komme i uddannelse. Ældreplejen har voksende antal ældre. Kulturen trænger til et løft – vi er en af de kommuner der bruger lidt pr. indbygger på kultur.

Naturen mistrives visse steder, bl.a. på grund af meget stor indvinding af overfladevand fra Tissø og truslen fra planerne om en eventuel Kattegatforbindelse. De store virksomheder udleder meget CO2.

Hvis du skulle vælge to af de vigtigste fokusområder i 2022, hvad er det så?
Klimaet og Folkeskolen.

Klimaet er helt åbenlyst det vigtigste. Vi er ved at brænde kloden af eller også oversvømmer vi den. Væksten er meget ude af kontrol. Og der er ingen udsigt til, at væksten i forbruget vil stoppe. Vi lever over evne. Som en kystkommune vil oversvømmelser bliver et voksende stort problem for en del borgere i kommunen. Eventuelle tiltag til kystsikring skal finansieres af berørte lodsejere, som nødvendigvis ikke har de midler der skal til at sikre mod oversvømmelser. Men omfattende oversvømmelser kan risikere at påvirke mere end de lodsejere der er tættest på.

Folkeskolen skal have et løft. En aftale med DLF er nødvendig og ikke kun en aftale der bygger på seneste centralt aftalte overenskomst. En aftale der er tilpasset forholdene i Kalundborg kommune. Der skal være en kortere skoledag. Som en uddannelses-by er det afgørende, at de unge der uddannes i Folkeskolen har mulighed for at komme ind på de mange statslige etablerede uddannelser.

Foto: Kalundborg Kommune