ImageContentBørnehusene Buldervang sætter fokus på sprog og bevægelse

Børnehusene Buldervang sætter ekstra fokus på den sproglige indsats for børn i både vuggestue og børnehave, for at sikre at børnene får de bedste forudsætninger for trivsel og læring og samtidig en god overgang til skolen.

Medarbejderne i Børnehusene Buldervang er blevet klædt på til at sætte ekstra fokus på sproget blandt børnene i vuggestue og børnehave.

Forskning viser, at en tidlig sproglig indsats styrker børnene, så de ikke kun klarer sig bedre i skolen, men også klarer sig bedre socialt og får større selvtillid. Børnehusene Buldervang anvender dialogisk læsning og herunder understøttende sproglige og motoriske aktiviteter som metode.

Den sproglige indsats bliver en integrereret del af KLAR-pædagogikken i institutionernes hverdag sammen med LP-modellen, som Børnehusene Buldervang bruger til at forbedre læringsmiljøerne i institutionerne. Kalundborg Kommune har fokus på stærke børnefællesskaber, læring og trivsel.

Der er indkøbt Sprogkufferter og bøger til at understøtte projekterne.

1117To spor

Sprogprojektet deler sig i to spor:

  • 3-6 årige børn – med brug for særlig tilrettelagt sprogstimulering.
  • 2,7-3,3 årige børn – alle børn uafhængigt af sproglige og motoriske niveau.

 

 

download (15)Børneintra

For at opnå større effekt af aktiviteterne, synliggøres projektet på Børneintra for forældrene. Formålet er at forældrene kan orientere sig om det sproglige arbejde, så de støtter op om den sproglige udvikling ved for eksempel at synge de samme sange og læse bøger med deres børn.

Kommunens sprogvejledere er med til at skabe rammer for større vidensdeling, kompetenceudvikling samt samarbejder med Sprogskolen, sprogkonsulent, tale/høre-pædagog og interessenter i Kalundborg Kommune.

download (16)Kompetencehjulet
For at kunne måle af børnenes sproglige udvikling i forhold til deres alder, anvendes viden fra dels Kompetencehjulet, som pædagogerne årligt udarbejder på alle børnene og dels en ordforrådsvurdering, som udføres af Kalundborg Kommunes tale/høre-pædagog Gitte Willemoes Støvring.

Formålet med at anvende Kompetencehjulet og ordforrådsvurderingen er at målrette de sproglige aktiviteter efter børnenes forudsætninger.

 

 

Projektet er igangsat af områdeleder Annebeth Vistisen og de fire pædagogiske teamledere i området Randi Mathow, Bente Høst Madsen, Sabine Ethelberg og Lone Kongsted. Projektet er finansieret dels med en bevilling fra Børn og Familieudvalgets udviklingspulje på dagtilbudsområdet og dels finansieret af områdets egenbetaling.

http://www.kalundborg.dk