TRYGFonden vil uddanne 50 frivillige borgere fra Kalundborg Kommune i førstehjælp med et nyt projekt. Det sker i forbindelse med, at Kalundborg Kommune lægger landevej til 2. etape af Tour de France lørdag den 2. juli 2022.

En Tryggere Tour er et nyt projekt, som har til formål at sikre, at afviklingen af Tour de France 2022 sker i trygge rammer. Derfor har TRYGFonden givet 1 million kroner til de 13 danske Tour de France-byer, som skal bruges til at gennemføre i alt 900 førstehjælpskurser.

”Jo flere der kan yde førstehjælp, desto sikrere bliver cykelløbet. For evnen til at yde førstehjælp og betjene en hjertestarter kan nemlig være forskellen mellem liv og død. Det er derfor vigtigt, at vi uddanner borgere i førstehjælp, så de kan være klar med en hjertestarter langs Tour de France-ruten og hjælpe, hvis der bliver behov for det. Vi er derfor meget glade for, at vi har modtaget nogle midler fra TRYGFonden til det”, siger Søren Ole Sørensen direktør for sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Udover kurset i førstehjælp vil TRYGFonden udlevere to eventhjertestartere til Kalundborg Kommune. Hjertestarterne skal være mobile og fleksible til brug ved Tour de France og fremtidige events.

Et stort behov for frivillige ildsjæle

I forbindelse med afviklingen af Tour de France er der et stort behov for frivillige borgere, der kan hjælpe med afviklingen af cykelløbet i Kalundborg Kommune.

”Fra september 2021 vil vi gå i gang med at rekruttere frivillige ildsjæle, som skal hjælpe os med at sørge for en sikker afvikling af cykelløbet. Som frivillig vil man få en unik mulighed for at være en del af verdens største cykelløb. Der venter dem en spændende og vigtig opgave”, siger Cathrine Sinding projektleder for PostNord Danmark Rundt i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune vil lancere en ekstern rekrutteringskampagne fra september måned 2022. I den forbindelse vil kommunen også uddybe opgaven og løfte sløret for de fordele, der er ved at tilmelde sig som frivillig til Tour de France 2022, samt koordinere og varetage førstehjælpskurserne.

Foto: ABW