I dag kunne elevrådsformanden på Firhøjskolen klippe den første røde snor i skolens store renoveringsprojekt, der både moderniserer skolen, hallen og SFO’en

Gennem det sidste halve år har håndværkere arbejdet på at renovere udskolingens klasseværelser, fællesarealer og toiletter som en del af skolens store renoverings- og fornyelsesprojekt. I dag kunne skolebestyrelsesformand, Tina Quaade Skotte så erklære første etape af renoveringsprojektet for færdigt:

”Dagen i dag er en dag, som jeg og rigtig mange andre har set frem til. Vi fejrer ikke bare en lille renovering af vores skole – projektet kommer til at handle om både SFO, skole og hallen. Men i dag markerer vi indvielsen af udskolingen, hvor eleverne kan se frem til lyse og behagelige klasseværelser med nye møbler, nye lyddæmpende lofter, ny belysning, nye digitale tavler og ikke mindst rigtig flotte toiletter”, fortæller hun. For officielt at markere åbningen af den moderniserede udskoling, klippede elevrådsformand Sofie Holm og skoleleder Signe Broe ved fælles hjælp den røde snor foran indgangen til udskolingen.

Handler om mere end mursten og beton
I 2023 fik Firhøjskolen tildelt midler fra Kalundborg Kommunes anlægsbudget, der har muliggjort de store forandringer på skolen. Det gode samarbejde mellem skolen og de lokale foreninger har været vigtigt i processen, forklarer skoleleder Signe Broe:

”Jeg er rigtig glad og stolt over det samarbejde vi har haft med de lokale foreninger, så vi er sikre på, at ombygningen kommer så mange til gode som muligt, og så vi sikrer, at vi som skole også er med til at udvikle det lokalsamfund, vi er en del af, og som vi har gavn af”, og fortsætter:

”I skolebestyrelsen har forældre i mange år arbejdet benhårdt på, at skolen fik tilført midler så vores elever og personale har tidssvarende undervisningsmiljøer. Derfor er de nye klasser også designet til at fremme kreativitet, samarbejde og nysgerrighed, for moderniseringen handler ikke kun om mursten og beton, men også om at investere i vores bløde værdier, vores fællesskab og vores fremtidige generationer. Målet har hele tiden været at skabe miljøer, hvor eleverne kan føles sig trygge, støttet og inspirerede til at drømme stort og forfølge deres mål”.

Er klar til næste etape
Gennem trivselsundersøgelser er skolens ledelse blevet klogere på, hvilke ønsker eleverne har til forbedringer på skolen, og for at styrke elevindflydelsen yderligere har skolens elevråd siddet med til møder med både skolebestyrelse og forvaltning, fortæller Tina Quaade Skotte:

”Elevrådet har givet inputs til, hvad de mener, der har trængt mest til renovering, og så har formanden deltaget i møder med kommunen for at understrege elevernes ønsker. Jeg har stor respekt for elevrådets involvering, og det har været rart også at efterkomme dele af deres ønsker.

Selvom håndværkerne er færdige i udskolingen, er de slet ikke færdige på skolen. Næste etape er skolens aula og fællesområde, og den håber Signe Broe står færdig i løbet af juni måned:

”Næste etape er renoveringen af vores aula og fællesområdet ved gymnastiksalen. Jeg håber, at vi kan være færdige i slutningen af juni, for i løbet af sommerferien får dele af gymnastiksalen en omgang. Og efter sommerferien er det sydfløjen og mellemtrinnet, der bliver opgraderet. Vi glæder os rigtig, rigtig meget til, at vi er færdige, og så håber vi også, at eleverne passer godt på skolen og de nye lokaler, så mange eleverne kan få glæde af forbedringerne i mange år”.

Efterfølgende bliver både SFO’en og indskolingen moderniseret ligesom den store skolegård også bliver fornyet.

 

Fotos: Kalundborg Kommune