Følg med i valgdeltagelsen.  valgkort-2

Her har du mulighed for at følge med i, hvor mange, der har stemt ved valgdeltagelsen i Kalundborg Kommune. Tallene er angivet i procent ved de enkelte valgsteder.

Valgstederne gør status klokken 10.30, 15.00, 18.00 og 20.00 – men der kan godt gå lidt tid, inden alle har sendt, og siden bliver opdateret.

https://www.kalundborg.dk/Politik/Valg-1.aspx

Når stemmerne er talt op, kan man finde resultaterne for Kalundborg Kommune samlet og hver enkelt valgsted på:
http://www.kmdvalg.dk/av/2015/A510.htm (klik på Kalundborg i bunden for at gå til de enkelte valgsteder)