Poul Buur. Foto: VisitVestsjælland

Selskabet VisitVestsjælland A/S har netop afholdt generalforsamling, hvor man blandt andet kunne glæde sig over rigtig mange aktiviteter, god økonomi og et spændende felt af ansøgere til selskabets direktørstilling.

På den netop afholdte generalforsamling i VisitVestsjælland A/S kunne ejere – repræsenteret af borgmester Stén Knuth, Slagelse, borgmester Gert Jørgensen, Sorø og kommunalbestyrelsesmedlem Svend Erik Autzen, Kalundborg, glæde sig over at selskabet kom ud af 2016 med et resultat på 468.675,- kr. Dette betyder at selskabets egenkapital, som for fire år siden var negativ, nu er intakt med en virksomhedskapital på 950 t. kr.

Film gav rekord
I sin beretning omtalte bestyrelsesformand Poul Buur filmen – Verdens mest afslappende film – som gav VisitVestsjællands hjemmeside rekord mange besøg i 2016. Der er i såvel ejerkredsen som i bestyrelsen et klart ønske om, at der bliver sat fokus på, hvad de mange klik giver til turismeerhvervet, sagde Poul Buur. Dette samt et tættere samarbejde med aktørerne i vores tre kommuner er væsentlige punkter, i det strategiarbejde bestyrelsen har arbejdet med i efteråret.

På den velbesøgte turismekonference på Parnas i november blev der også givet mange tilbagemeldinger, som klart bekræftede behovet for at styrke de lokale turismeinteressenter, sagde Poul Buur.

Over 50 ansøgere til jobbet som administrerende direktør
På baggrund af den nye strategi indgik selskabet en aftale med den tidligere direktør om at stoppe samarbejdet, og den daglige leder Anette Moss overtog herefter ledelsesansvaret.

Formanden kunne glæde sig over, at selskabet med Anette Moss i spidsen har fået motivationen tilbage i organisationen og nævnte at man, med ansættelsen af Mie Danielsen som partneransvarlig, nu havde en rigtig god sammensætning af dygtige og engagerede medarbejdere.

Processen med ansættelse af en ny direktør er igangsat, og over 50 spændende profiler har søgt stillingen. Vi ser frem til, at der i løbet af juni kan laves aftale med den fremtidige turistdirektør.

Bestyrelsen ser frem til, at man igen kan få en dygtig turistprofil i spidsen for turismeudviklingen for både ferie- og erhvervsturisme. Med den nye strategi lægges der særlig vægt på direktørens samarbejde med det store lokale netværk af turismeaktører.

Der har været rigtig mange aktiviteter i 2016, heriblandt den nye destinationsavis, som netop er udgivet for 2017. Målsætningen med avisen er, via små spændende historier, at skabe interesse hos gæsten til at opleve mere af destinationen.

Vækst i kommercielle overnatninger og på flere på attraktioner
I 2016 steg antallet af kommercielle overnatninger i destinationen med 35.300 til i alt 662.500. Det svarer til en samlet stigning på 5%. Foruden de gode overnatningstal glædede Poul Buur sig over flot vækst i besøgsantal hos de største attraktioner. Blandt andet 29% på Vikingeborgen Trelleborg og 8% i Birkegårdens Haver.

Poul Buur sluttede med en tak til ejerne og deres repræsentanter, til medarbejderne og til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Afslutningsvis lød også en stor tak til aktører og presse for dynamisk samarbejde.