Den 1. januar 2020 ændres priserne for Flexturkørsel i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune har oplevet store udgifter i forbindelse med Flexture og dermed en overskridelse af budgettet for Flexture i 2018. Det forventes også, at budgettet bliver overskredet i 2019.

Kommunen har derfor analyseret borgernes brug af dette tilbud. På den baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet, at den særlige lave pris de indførte for Flexture, da busdriften blev ændret, nu ophører. Startprisen bliver ændret fra de nuværende 24 kr. til 36 kr.

Startprisen for Flexture, der tilbydes i forbindelse med en ”Plustur”, forbliver på 24 kr. minus 10 %, da den bestilles online.

For Flexture, der starter og slutter inden for samme by, ændres startprisen til 60 kr. i følgende byer: Gørlev, Høng, Kalundborg, Svebølle og Ubby-Jerslev.

For mere information klik her.