Ambitionen er klar for politikerne i Region Sjælland. Det skal være nemmere for en patient at blive behandlet for de mest almindelige og udbredte sygdomme tæt på eget hjem. Og gerne inden det er nødvendigt med et sygehus og uden at krydse en regionsgrænse. I stedet skal flere hjælpes hos en privatpraktiserende speciallæge i vores egen region.

– Vi ser et stort potentiale i at give flere speciallæger muligheden for at slå sig ned i vores region og sikre høj kvalitet og nærhed for borgerne i hele regionen. Vi fokuserer først på de specialer, hvor patienterne oplever den længste ventetid. Det kommer til at tage tid at nedbringe ventetiden. Men vi gør det her, for at det skal blive nemmere for dig som patient at få hjælp til udredning og behandling af depression, angst, ADHD, grå stær og andre sygdomme, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Politikerne har besluttet at fokusere på to stillinger inden for psykiatri, en stilling i børne- og ungdomspsykiatri og en inden for øjenlægehjælp. Dermed prioriteres de tre specialer med længst ventetid, og som i gennemsnit ligger på 40 til 60 uger.

Hjælper patienten, egen læge og sygehuset
Privatpraktiserende speciallæger er specialister i det såkaldte nære sundhedsvæsen. De udreder, behandler og fører kontrol af mange forskellige patienter og sygdomme. Hjælp som ellers ville foregå hos speciallæger i andre regioner, på egne sygehuse, på privathospitaler eller hos patientens egen læge.

– De kan bringe det specialiserede sundhedsvæsen tættere på borgerne. De kan være med til at forebygge, at sygdom udvikler sig unødigt, og patienten slipper for at skulle på sygehuset. Og de kan være med til at sikre gode patientforløb hurtigt og nært. Samtidig kan vi med flere speciallæger aflaste andre dele af sundhedsvæsenet såsom de praktiserende læger og sygehusene, siger Heino Knudsen.

De 14 millioner kroner og flere speciallæger er en del af Region Sjællands strategi for speciallægehjælp 2023-2028. Målet med strategien er at sikre flere praktiserende speciallæger fordelt ud over hele regionen, som samtidig skal kunne drives på nye måder og organisationsformer.

Fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen
Regionen arbejder de kommende måneder med at afdække interessen og muligheden for at rekruttere til de fire stillinger. Hvis det mod forventning ikke lykkes at rekruttere, vil man politisk løbende tage stilling til nye prioriteringer. Det øgede fokus på privatpraktiserende speciallæger og strategien for speciallægehjælp er en central del af at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen for patienterne i fremtiden.

– Flere patienter skal ses af en praktiserende speciallæge. Uden alt for lang ventetid. Uden alt for lang transport. Det skal være mere tilgængeligt for borgerne. Det er vores principper i strategien. Vi vil også se på nye og mere fleksible organisationsformer, som skal gøre det mere attraktivt for lægerne at komme til regionen. Vi vil blandt andet gøre det muligt at have en satellitklinik, hvor en privatpraktiserende speciallæge med praksis i ét område, arbejder i et andet område en eller to dage om ugen. Vi ønsker på den måde at gå forrest og sikre, at fremtidens sundhedsvæsen er bæredygtigt og sikrer lighed i sundhed, siger Heino Knudsen.

Fakta: Hvad er en speciallæge?
En speciallæge er en færdiguddannet læge, der har videreuddannet sig i fem år inden for et særligt speciale, for eksempel som øjenlæge, kirurg eller psykiater.

En privatpraktiserende speciallæge er en speciallæge, der har en aftale med regionen om at behandle patienter.

Der er i dag godt 130 privatpraktiserende speciallæger i regionen inden for 13 forskellige specialer:

 • Øjenlægehjælp
 • Ørelægehjælp
 • Dermato-venerologi,
 • Psykiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Gynækologi-obstetrik
 • Intern medicin
 • Kirurgi
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi
 • Pædiatri
 • Reumatologi
 • Anæstesiologi

I 2022 modtog omkring 277.000 borgere i Region Sjælland behandling hos mindst én praktiserende speciallæge.

Det er Region Sjælland, der betaler for, at regionens borgere kan modtage behandling i speciallægepraksis. Det kostede omkring 587 millioner kroner i 2022.

Kilde. 

Foto: ABW