Kalundborg Kommune står foran at ansætte 4-6 nye medarbejdere, der kan levere den nødvendige myndighedsbetjening på byggesagsområdet. Det sker som en konsekvens af, at mange virksomheder og borgere ulykkeligvis har fået forsinket projekter som resultat af stor sagsmængde, meddeler kommunen.

”Vi er i den situation, at der er sket en stor stigning i bygge- og anlægsaktiviteten både blandt private boligejere og i erhvervslivet. Det betyder desværre også, at der er oparbejdet en sagspukkel til gene for vores virksomheder og borgere. Den øgede aktivitet – og deraf store stigninger i byggeansøgninger og lokalplaner – betyder at vi nu ansætter en række medarbejdere, så vi kan følge med i det tempo, som ansøgningerne kommer ind og råde bod på situationen, ” forklarer borgmester, Martin Damm, Kalundborg Kommune.

Målet med de mange nye ansættelser er at komme på omgangshøjde med antallet af ansøgninger – og i første omgang, sikre, at der kommer flere til afgørelse, end der kommer ansøgninger ind.

”På trods af, at vi de seneste fem år har oplevet en betydelig produktivitetsforbedring på området, så har vi med den aktuelle bemanding svært ved at følge med. Og det er vi meget kede af, men med nyansættelserne vil vi rette op på det paradoks, der er opstået i kølvandet på den høje aktivitet på byggeområdet: selvom vi er mere effektive end nogensinde, så opstår, der alligevel flaskehalse i myndighedsbehandlingen,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune, Jakob Beck Jensen.

De nyansatte medarbejdere forventes at begynde i løbet af maj og juni. Læs mere her.

Foto: ABW