Hvor mange måder kan man fange en fisk på?

Det kan du opleve i efterårsferien når Fishing Zealand, Sportsfiskerforeningerne i Kalundborg, Gørlev og Høng og Kalundborg Kommune inviterer dig til at smide snøren ud!

Programmet er igen i år sammensat af en masse forskellige aktiviteter, som er relateret til lystfiskeri, vandmiljø eller vandløbspleje. Som en rød tråd gennem hele ugen, er der mulighed for at komme ud i selskab med instruktører, guider eller andre fagfolk, der dels kan instruere og hjælpe mindre øvede, men også kan fortælle noget om eksempelvis vandløbsrestaurering.

I de 13 deltagende kommuner kan du bl.a. finde havfisketure, forskellige ferskvandsfisketure i både naturlige søer og P&T, en ungdoms havørredcamp og vandløbsrestaurening.
I år er der endvidere et særligt fokus på fiskeriet i havnene, som er en del af en større indsats på området, som Fishing Zealand arbejder med. Med hele 10 havnearrangementer vil vi forsøge at øge kendskabet til, og interessen for, at man godt kan have gode natur- og fiskeoplevelser i de bynære miljøer.

Med andre ord, er det igen en bred vifte af tilbud, der kan tilbydes i dette års Fishing Zealand Uge, som bl.a. er planlagt i samarbejde med kommuner, fiskeforeninger og grejbutikker.

 

Kort program for Fishing Zealand ugen 2017 i Kalundborg Kommune:

Fisketure på Tissø – lørdag den 14/10, kl. 8.00 og kl. 12.30

Fladfisketur med Gørlev Sportsfiskerforening – søndag den 15/10, kl. 9.00 – 13.00

Guidet fisketur på Reersø efter havørreder – mandag den 16/10, kl. 8.00 – 15.00

Streetfishing på Kalundborg Havn, Havneparken – tirsdag den 17/10, 2017 kl. 10.00 – 16.00

Fisketur i Kaldred Put and Take – torsdag den 19/10, 2017 kl. 10.00 – 16.00

Fisketur med turbåd fra Røsnæs Havn, Nyby – fredag den 20/10, 2016 Kl. 10.00 – 14.00 + aktivitet på havnen med naturvejleder Morten Lindhard – fredag den 20/10, 2016 Kl. 10.00 – 16.00

For alle arrangementer gælder det, at deltagelse sker på eget ansvar. Ligeledes henviser vi til at fiskere mellem 18 og 65 skal have indløst det lovpligtige Lystfisketegn.

 

Detaljeret program for Fishing Zealand ugen 2017:

 

Fisketure på Tissø: Lørdag d. 14/10, kl. 8.00 og kl. 12.30

Gørlev og Høng Sportsfiskerforeninger står for et af uge 42-arrangementerne, som afvikles i samarbejde med Kalundborg Kommune og Fishing Zealand. Denne dag er der en enestående mulighed for at komme ud på Tissø og måske fange en af søens store gedder, aborrer eller måske en sandart. Turene handler også om at fortælle om søen og om, hvor man skal fiske.

Program:

Hold 1: Kl. 08.00 mødes vi ved bådene som ligger i Halleby Åen, ved Tissø Roklub. Her vil dagens guider kort fortælle lidt om foreningerne og deres tilknytning til Kalundborg Kommune og Fishing Zealand, hvorefter deltagerne vil blive fordelt i de seks både som H.S.F. og G.S.F. råder over. I hver båd vil der være en kyndig guide og to-tre gæster. Vi forventer at være i land igen kl. 11.30.

Hold 2: Kl. 12.30 er det næste hold velkommen efter samme procedure som formiddagsholdet – her vil vi være i land igen kl. 16.00.

Tissø er meget vindfølsom, og vi sætter selvfølgelig sikkerheden i højsædet. Skulle det vise sig, at det blæser så meget at vi vurderer, at det ikke er forsvarligt at sejle ud, vil der i stedet være mulighed for at fiske i et åstræk tæt på Tissø.

Der vil være mulighed for at låne fiskesæt, hvis man ikke selv har, og vores lokale grejsmed, Tommy Petersen fra Sæby, har fremstillet en lille pose endegrej, som vi gratis udleverer til alle deltagere.

Tilmelding: Ole Ganderup (Høng) tlf.: 20 28 52 26 e-mail: oleganderup@privat.dk

Klaus Larsen (Gørlev) tlf.: 22 17 68 80 e-mail: jaka@pc.dk senest dagen før kl. 18.00 – pladserne i bådene er begrænsede.

Ved tilmelding fortæller vi om hvad du selv skal medbringe f.eks. redningsvest, varmt tøj, gummistøvler, fiskeudrustning osv.

 

 

Fladfisketur med Gørlev Sportsfiskerforening: Søndag den 15/10, kl. 9.00 – 13.00

Vi arrangerer en tur, hvor man kan komme ud at fiske efter fladfisk fra kysten.

Klubben sørger for agn til turen. Skulle man ikke have en fiskestang og grej, er der mulighed for at låne af klubben.

Sted: Vi mødes på Reersø havn ved Grillen (Ishuset) kl. 8.30, og kører herefter til

fiskepladsen. Der er en lille præmie både til junior og senior som fanger den største fladfisk

på dagen.

Tilmelding: Arne Nielsen tlf.: 40 85 59 93 senest torsdag den 12/10, kl. 15.00 af hensyn til bestilling af børsteorme.

 

 

Guidet fisketur på Reersø efter havørreder: Mandag den 16/10, kl. 8.00 – 15.00 (ca.)

Michael Jacobsen, medlem af Høng Sportsfiskerforening, er guide for dagens arrangement. Han har fisket i mange år og kender kysten som sin egen bukselomme. Det vil primært være havørreder vi fisker efter.

Sted: Vi mødes ved Gravlund stenen kl. 08.00, hvor vi aftaler, hvor vi starter dagens fiskeri. Vi stopper fiskeriet kl. 15.00 (ca).

Udstyr: Kyststang 8-9 fod, kaste vægt 7-30 gram. Fastspolehjul med plads til ca. 150-200 med line.

Hvis du er til fluefiskeri med fluestang, er du også velkommen, da de valgte kyststræk også er til fluefiskeri. Waders kan være en god ide, men ikke nødvendig på alle fiskepladser på Reersø. Husk dog regnjakke eller vadejakke. En madpakke og en kande kaffe/the er en god ide at have med på turen.

Tilmelding: Michael Jacobsen på tif.: 40 16 99 67 senest lørdag den 14/10, kl. 15.00. NB! Ved for få tilmeldinger, bliver arrangementet aflyst.

 

 

Streetfishing på Kalundborg Havn, Havneparken: Tirsdag den 17/10 –  2017 kl. 10.00 – 16.00

Kom og vær med til en spændende dag på Kalundborg Havn! Fishing Zealand, Kalundborg Kommune og Kalundborg Sportsfiskerforening tilbyder en oplevelsesrig dag for alle interesserede, børn med forældre/bedsteforældre, unge og voksne.

Kalundborg Sportsfiskerforening står klar med- og tilbyder lån af fiskestænger, fiskegrej og forskelligt agn til fiskeriet på havnen!

Der er mulighed for at fange forskellige fladfisk, sild, makrel og torsk fra kajerne i Kalundborg Havn!

På Havneparken vil Kalundborg Sportsfiskerforening vise, hvordan man flår en skrubbe og renser fisk.

Der vil også blive grillet nyfangede fisk, så man dagen igennem kan få smagsprøver på fiskene.

Hver time er der indvejning af fangede fisk. Dagen afsluttes kl. 16.00 med præmier til de tre største fisk.

Der er både en konkurrence for børn og en for voksne! Arrangementet er gratis for alle deltagere!

Hvor: Mødestedet og udgangspunktet for fiskeriet og dagens aktiviteter er Havneparken.

Husk at købe fisketegn – hvis du ikke allerede har et – på Fisketegn.dk – det koster kr. 40,- for et dagskort.

 

 

Fisketur i Kaldred Put and Take: Torsdag den 19/10, 2017 kl. 10.00 – 16.00

Kom og vær med til en spændende dags fiskeri i Kaldredgårdens Put and Take.

Fishing Zealand, Kalundborg Kommune og Kalundborg Sportsfiskerforening tilbyder en oplevelsesrig dag for alle interesserede, børn med forældre/bedsteforældre, unge og voksne. Kalundborg Sportsfiskerforening står klar med- og tilbyder lån af fiskestænger, fiskegrej og forskelligt agn til fiskeriet i søen! Påklædning i forhold til vejret og meget gerne gummistøvler samt godt humør! Kaldred Put and Take har givet en stor rabat på dagens fiskeri: Det koster kr. 100,- pr. voksen og kr. 50,- pr. barn. Hver deltager må tage 3 fisk med hjem! Kalundborg Sportsfiskerforening medbringer grill til tilberedning af fangster til smagsprøvning. Der er indvejning kl. 16 og præmie til de tre største fisk. Der er både konkurrence for børn og for voksne!

 

 

Fisketur med turbåd fra Røsnæs Havn, Nyby: Fredag den 20/10 – 2016, kl. 10.00 – 16.00

 Kom og vær med til en spændende dag på Røsnæs Havn! Mødestedet og udgangspunktet for fiskeriet og dagens aktiviteter er det nye maritime aktivitetshus på havnen. Hvis det blæser meget på dagen, vil fiskeriet have sit udgangspunkt inde fra Kalundborg Havn, Havneparken.  Deltagerne vil i så fald blive kontaktet om det. Fishing Zealand, Kalundborg Kommune og Kalundborg Sportsfiskerforening tilbyder en oplevelsesrig dag for alle interesserede, børn med forældre/bedsteforældre, unge og voksne.

Kalundborg Sportsfiskerforening står klar med og tilbyder lån af fiskestænger, fiskegrej og forskelligt agn til fiskeriet på vandet nord for havnen! Der fiskes med turbåden ”Marianne F” fra kl. 10.00 – 14.00. Alt afhængigt af tilmeldingerne kan der blive tale om enten en to timers eller fire timers tur. Prisen for at deltage er kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for børn

Husk at købe fisketegn – hvis du ikke allerede har et – på Fisketegn.dk – det koster kr. 40,- for et dagskort. Der fiskes efter fladfisk – rødspætter, skrubber og ising.

Tilmelding: Hans Munk tlf. nr. 21 22 55 99 eller email hans@munk.mail.dk.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 18/10, kl. 15.00 af hensyn til indkøb af agn (børsteorm) og plads på båden

Der er plads til 26 deltagere på båden. Derfor gælder først til mølle princippet.

Aktivitet på havnen med naturvejleder Morten Lindhard:

På havnen og i det maritime aktivitetshus vil der samtidig foregå spændende arrangementer for dem, der ikke kommer ud på vandet. Der vil være mulighed for at fiske fra havnekajen, hvor naturvejleder Morten Lindhard vil vise, hvordan man fanger krabber med madding, eller stryger rejer og andre bunddyr på det lave vand. I kan låne waders. Vi laver akvarier med de fundne dyr, og kl. 11.00 og 14.00 bliver der en gennemgang af det, vi har fanget, og vi ser på detaljer i lup vist på storskærm. Hvordan får de ilt? Hvornår forsvinder ilten?

 

Læs mere her: fishingzealand.dk

 

 

Foto: Fishing Zealand