Firhøjskolens elever forsker i højteknologisk laboratorium 8. og 9. klasse fra Firhøjskolen har prøvet kræfter med arbejdet som naturvidenskabelig forsker. Eleverne har forsket sig igennem adskillige naturfaglige undervisningsforløb, som sluttede af med et besøg på undervisningslaboratoriet LIFE Campus i Lyngby.

Hvordan kan mikroorganismer og sensorteknologi hjælpe os med at producere mad nok til verdens voksende befolkning? Og hvordan kan man bruge enzymer som bæredygtig erstatning for miljøskadelige kemikalier i industrien? Det er nogle af de store problemstillinger, som forskere arbejder på at komme med løsninger til. Det samme har Firhøjskolens elever forsøgt at finde løsninger på igennem forskellige spændende undervisningsforløb. 

”Jeg synes det er utrolig vigtigt , at eleverne får indsigt i de naturvidenskabelige processer, og når de selv skal udføre forsøgene, får de samtidig mulighed for at prøve kræfter med naturfagene på en ny og anderledes måde,” udtaler Dorthe Andersen, som er lærer på Firhøjskolen.

Målet er at styrke børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab, som på længere sigt kan bidrage til at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning. Hvilket kan medvirke til at forhøje arbejdskraften i det naturvidenskabelige felt.

Tæt på forskerne
Firhøjskolens elever var på visit i LIFE Campus’ højteknologiske laboratorier. Formålet var at give eleverne mulighed for at komme helt tæt på, hvordan forskere i virksomheder eksperimenterer med at udvikle nye løsninger på nogle af de store udfordringer, som verden står over for. På besøget forskede 8. klasserne blandt andet i kolibakterier , hvor de undersøgte hvornår bakterierne udvikler sig hurtigst. Mens 9. klasserne udførte forsøg med ammoniak og arbejdede med virtuel real i ty. I mange af undersøgelserne arbejder eleverne med de samme metoder som forskerne i Novozymes laboratorier. 

”Vi har en del forældre, som er ansat hos Novo, og de er virkelig gode til at bakke op om de her projekter, da det er stof, som ikke er ukendt for dem,” forklarer Dorthe Andersen og fortsætter: ”Det kan tydeligt mærkes som en motivationsfaktor hos eleverne, da det pludselig bliver meget virkelighedsnært og aktuelt for dem”.

Besøg af rullende laboratorium
Forinden besøget på LIFE Campus har eleverne arbejdet med tre forskellige LIFE -forløb. I den sammenhæng fik Firhøjskolen besøg af LIFE Mobi l Lab, et mobilt laboratorium skabt i en moderne lastbil, som blev parkeret på skolens parkeringsplads og dannede rammerne for elevernes undervisningsaktiviteter.

 

Foto: ABW