Firhøjskolen i den nordlige del af Kalundborg Kommune har siden det tidlige forår inviteret de lokale mødre indenfor i initiativet ’Åbent hus på Firhøjskolen for småbørn og deres forældre’.  Skolen giver familierne et samlingssted i nærområdet, og ordningen værdsættes af både skole og forældre.

Pressefoto Kalundborg Kommune

I foråret 2023 åbnede Firhøjskolen dørene for områdets mødregruppe. To gange om måneden har mødrene fra lokalområdet mulighed for at mødes på skolen og tale om stort og småt – både det, der handler om at være småbørnsforældre og alt det, der ikke gør.

”Vi så behovet for at samle de mødre fra området, der af flere årsager ikke tager til Kalundborg for at mødes, så vi har valgt at åbne skolen for dem, der har lyst. Vi startede med få mødre, men nu mødes et sted mellem syv og otte mødre her på skolen, fordi mødrene selv inviterer hinanden med”, siger viceskoleleder på Firhøjskolen og Sejerø Skole Nete Maegaard og fortsætter: ”Vi bruger skolens Facebookside til at reklamere for mødregruppen – både når vi mødes med og uden program for dagen”.

Den store opbakning til mødregruppen skyldes ifølge Michelle, der er mor til Oline, muligheden for at tale med andre mødre og på den måde både blive udfordret og betrygget i ens egen rolle som forælder: ”Der er jo altid to, der har den samme bekymring, man er jo aldrig alene”, siger Michelle.

Men også den relation mødrene får til hinanden, er vigtig for moderen: ”Jeg nyder at komme heroppe, fordi vi har en fantastisk mødregruppe. Og så synes jeg også, det er vigtigt, fordi de her børn kan komme til at se hinanden i rigtig mange år fremad, så det er rart også at se ansigterne på forældrene, fordi børnene jo nok kommer til at lege sammen.”

Fagpersoner er klar på at svare på spørgsmål
Fast deltager i mødregruppen er Marlene Rasmussen, der er sundhedsplejerske i Kalundborg Kommune. Hun er med for at give mødrene mulighed for at stille spørgsmål og få svar på alt det, familierne måske ikke lige får spurgt om, når hun besøger dem. Men til nogle møder er andre fagpersoner fra kommunen også inviteret med. Det kan være ergoterapeuter, PPR-konsulenter eller diætister, så familierne kan få svar på mere fagspecifikke spørgsmål – og så kan snakkene med specialisterne være noget Marlene Rasmussen arbejder videre med sammen med familien.

”Samarbejdet med de andre fagligheder er guld værd. Vi kommer mere i dybden med bestemte emner og udfordringer, som jeg også kan arbejde videre med hjemme hos familierne. Det tværfaglige samarbejde og tilbuddet her på Firhøj skaber et unikt sammenhold hos mødrene, og en relation blandt børnene inden de måske skal starte i den samme daginstitution”, fortæller Marlene Rasmussen, sundhedsplejerske i Kalundborg Kommune.

Det er bestemt ikke et krav, at mødrene skal tale med de fagpersoner, der deltager i mødregruppen, men for mange af mødrene i gruppen, er det en god måde lige at få aflivet nogle af de myter, der florerer rundt omkring.

”Vi snakker alle sammen med hinanden også selvom nogle af de andre babyer er lidt ældre og nogle af mødrene har børn i forvejen. Men det er rart, at man bare kan spørge dem, og nogle gange har de forskellige svar, og det er alle babyer jo også, så det synes jeg er meget rart ”, fortæller Christine, der er mor til Ella-Marie.

Mødrene har i samarbejde med Firhøjskolen og Kalundborg Kommune arrangeret et besøg af en logopæd, og mødrene efterspørger lige nu også et babyførstehjælpskursus:

”Vi er rigtig glade for, at mødrene samles her, så selvfølgelig vil vi gøre hvad vi kan, for at få arrangeret førstehjælpskurset”, siger Nete Maegaard.

Firhøjskolen fortsætter på baggrund af de indtil nu vellykkede møder ufortrødent med at lægge lokaler til mødregruppens aktiviteter. Hold dig opdateret om næste mødregruppedag på skolens Facebook. 

Fakta
• Mødregruppen samles på skolen hver anden torsdag mellem 10.00 og 11.30.
• Det er gratis at være med i mødregruppen, og det kræver ingen tilmelding at være med.
• Dog kan det være en god idé at holde øje med skolens Facebookside, hvor information og
eventuelt program for dagen bliver lagt ud.