Høng Skole, Løve-Ørslev Skole og Buerup Skole samarbejder om et fælles sprog blandt personalet om elever med vanskeligheder i matematik.

Høng Skole, Løve-Ørslev Skole og Buerup Skole har fået bevilliget penge til et udviklingsforløb om elever i matematikvanskeligheder. Formålet med indsatsen er at styrke udviklingen af
undervisningen i matematik med særlig fokus på de elever, som har vanskeligheder i matematik fra 0. til 9. klasse.

Midlerne blev anvendt til at afholde to workshops med fokus på at dygtiggøre de deltagende matematiklærere, i forhold til at skelne mellem forskellige former for matematikvanskeligheder
eleverne kan være i.
”Når nogle elever har svært ved at gange, kan man nemt tænke, at de bare skal træne tabellerne nogle flere gange, men man kan jo også godt mærke, at det ikke sætter sig fast hos
de her elever, der kæmper med matematikvanskeligheder. Her har vi så lært, hvilke andre værktøjer, der er til de elever, som synes, at der er noget i matematikken, der er svært”,
udtaler Tina Spandel, matematikvejleder på Høng Skole.

Et inspirerende oplæg

Til de to workshops havde matematiklærerne besøg af Bent Lindhardt, én af landets førende eksperter inden for matematikvanskeligheder i folkeskolen.
”Vi har fået om en masse gode redskaber, for eksempel at få nogle håndgribelige ting frem.
Nogle pengesedler, nogle plastikmønter eller et ur, som eleverne selv kan dreje på. Der er nemlig en masse erfaring med, at en del af de elever med udfordringer, rigtig gerne vil have
noget i hænderne”, udtaler Britt Olsen, matematikvejleder på Løve-Ørslev Skole og fortsætter:
Igennem de to workshops blev lærerne også klogere på, hvordan matematikvanskeligheder kan påvirke hverdagen hos voksne mennesker. Eksempelvis hvordan det at kunne læse en busplan,
betale med mønster, når man handler eller udregne transporttid, kan give store komplikationer.

En fælles retning

Efter oplægget har matematikvejlederne arbejdet på at få bredt deres viden ud til deres kollegaer, så skolerne kan få en større opmærksomhed på problemet og ligeledes ét fælles
sprog på tværs af skolerne.
”Vi har nu et fælles matematikfagudvalg, hvor vi mødes nogle gange om året på tværs af de tre skoler. Det har gjort, at vi trækker i samme retning og sammen får skabt en rød tråd helt fra 0.
klasse og dermed ender ud i ét fællesmål og får nogle dygtige afgangselever”, forklarer Tina Spandel.
Samtidig er der også stor fokus på den gode overgang, da Buerup Skole og Løve-Ørslev
Skole kun går op til 6. klasse:

”Vi har virkelig kunne mærke en positiv fremgang ved at afholde fælles fagtimer. Det har rykket mest, at vi går samme vej, altså at vores børnehaveklasselærere gør det samme, både hos
Buerup Skole, Løve-Ørslev Skole og her på Høng Skole”, udtaler André Visholm, matematikvejleder på Høng Skole og fortsætter:
”Når eleverne fra Buerup Skole og Løve-Ørslev Skole rykker videre til Høng Skole i 7. klasse, vil de opleve at møde hinanden på et ensartet niveau”.

Foto: ABW