Kalundborg Kommunalbestyrelse har vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 568 for erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev i offentlig høring i 4 uger.

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et erhvervsområde i den sydlige del af Gørlev. Konkret gives der mulighed for, at der kan opføres en butik til særlig pladskrævende varer, som f.eks. en tømmerhandel, eller andre erhverv, som opfylder lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Formålet er bl.a. at skabe grundlag for at udvikle et erhvervsområde ved Gørlev Landevej og Omfartsvejen i Gørlev samt at sikre en indsigtskilde til Gørlev Sukkerfabrik, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Bemærkninger til planforslaget skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, eller e-mail: dto@kalundborg.dk således, at de er kommunen i hænde senest den 24. april 2018.

Læs forslaget her

Foto: ABW