For at udvikle og sikre en spændende naturfagsundervisning på landets folkeskoler var naturfagskoordinatorer fra i alt syv sjællandske kommuner samlet til netværksmøde i Kalundborg. Mødet bød blandet andet på inspiration, erfaringsudvekslinger og gode råd til evalueringer.

Der sker noget, når mennesker sætter sig sammen og tænker stort. Det gør der også, når naturfagskoordinatorer fra hele Sjælland mødes, udveksler erfaringer, deler viden og udvikler naturfagsundervisningen på landets folkeskoler.

Derfor afholder Astra, der er Danmarks nationale naturfagscenter, jævnlige netværksmøder for kommunernes naturfagskoordinatorer:

“Astras netværk for kommunale naturfagskoordinatorer giver kommunerne mulighed for at inspirere og sparre med hinanden i forhold til udviklingen på naturfagsområdet. Vi er glade for at mødes i netop Kalundborg. For 20 år siden gennemførtes et stort udviklingsprojekt, Science Team K, i Kalundborg. Projektet skulle give en saltvandsindsprøjtning til naturfagene i kommunen og kom i høj grad til at danne grundlag for den nationale
netværksindsats for lokale koordinatorer og vejledere, som Astra driver i dag”, sagde konsulent og oplægsholder ved Astra, Flemming Sjølin Bauer.

Muligheden for at sparre med andre fagfæller er for naturfagskoordinator i Kalundborg Kommune Rikke Obasi uundværligt, da sparringen sætter nye tanker i gang.

”Det er virkelig værdifuldt at indgå i netværket for naturfagskoordinatorer på Sjælland, fordi koordinatoropgaven let bliver en lidt ensom post i de enkelte kommuner. Når koordinatorerne mødes, får vi mulighed for at høste erfaringer fra andre kommuner og dele vores egne erfaringer. På den måde styrker vi hinandens arbejde til gavn for skoler og elever i vores egen kommune. Denne gang fik Kalundborg Kommune anledning til at fortælle om vores erfaringer med Skoletjenesten og der var mange, som gave udtryk for, at de gik hjem med nye ideer til deres arbejde. Det glæder mig”, fortæller Rikke Obasi.

Skoletjenesten, inspiration og evaluering
Som et eksempel på en kommunes arbejde med at fremme naturfagene i folkeskolerne, blev Kalundborg Kommunens Skoletjeneste til stor inspiration for de besøgende kommuner præsenteret for forsamlingen. Skoletjenesten er et veletableret samarbejde mellem Kalundborg Kommune og organisationen Knowledge Hub Zealand, der sammen udvikler forskellige praksisnære naturfaglige undervisningsforløb, lærerne på kommunens skoler gratis kan benytte.

Naturfagskoordinatorerne blev også præsenteret for Børne- og Undervisningsministeriets nye test- og evalueringsbank, der netop er blevet lanceret. Banken indeholder inspiration og redskaber til evalueringer af både eleverne og af selve skolerne.

Den nye portal blev præsenteret af Gitte Christiansen, der arbejder som læringskonsulent i ministeriet: ”Test- og evalueringsbanken indeholder udviklingsredskaber til pædagogisk personale og ledelse, som kan styrkeskolens samlede evalueringskultur. Foruden dette indeholder test – og evalueringsbanken syv evalueringsredskaber til formativ evaluering. De er præsenteret, så skolernes pædagogiske personale nemt kan få indblik og overblik og efterfølgende vælge at bruge det i undervisningen – til gavn for elevernes faglige og alsidige udvikling”.

Efter en dag med erfaringsudvekslinger, idéer til nye undervisningsforløb og inspiration til evaluering af undervisningen, vender koordinatorerne hjem til egne kommuner, hvor arbejdet med planlægning af næste skoleår fortsættes. Astra fortsætter med at holde netværksmøder for naturfagskoordinatorerne, så den naturfaglige indsats på landets folkeskoler fortsat kan blive udviklet, og så koordinatorerne – og i sidste ende eleverne – fortsat kan få glæde af hinandens viden, erfaringer og gode råd.

Pressefoto