Natten mellem fredag og lørdag har 2.778 ansøgere modtaget besked om, at de er blevet optaget på en af uddannelserne på Professionshøjskolen Absalon. Tre uddannelser har enkelte ledige pladser til dem, som ikke fik deres uddannelsesønske opfyldt eller ikke nåede at søge ind.

64 studerende er optaget på den nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk, som Absalon fra i år tilbyder i et stærkt samarbejde med Holbæk, Lejre, Odsherred og Kalundborg Kommuner og Holbæk Sygehus. 33 studerende starter denne sommer, mens de resterende 31 har studiestart til vinter.

“Der var 99 ansøgere, der søgte uddannelsen som førsteprioritet, så der har været rift om pladserne,” siger Daniel Schwartz Bojsen. “Det glæder mig rigtigt meget, især at vi har fået mange ansøgere fra lokalområdet. Det viser en stor opbakning og interesse for en lokalt forankret sygeplejerskeuddannelse.”

I alt er 625 ansøgere blevet tilbudt plads på Absalons sygeplejerskeuddannelser i Region Sjælland, der udbydes i i alt fem byer.

Foto: ABW

To professionsbacheloruddannelser i Kalundborg
12 og 23 studerende er optaget på henholdsvis den dansksprogede og engelsksprogede del af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg. I år er adgangskravene til uddannelsen skærpede, hvilket betyder, at ikke alle ansøgere i sidste ende har fået mulighed for at starte på uddannelsen.

I år optages 77 studerende mod 62 sidste år på bioanalytikeruddannelsen, som efter sommer udbydes for første gang i Kalundborg i tillæg til uddannelsen i Næstved. De nye studerende skal først tilkendegive, i hvilken af de to studiebyer de ønsker at læse, når de accepterer studiepladsen. Absalon forventer, at uddannelsesstationen i Kalundborg kommer godt fra start, da det for en del af de nye studerende rent geografisk vil give god mening at vælge Kalundborg.

Enkelte ledige pladser på tre uddannelser
Selv om der samlet har været et lille fald i antallet af ansøgere i år, er der fyldt op på de fleste af Absalons professionsbacheloruddannelser. Det gælder blandt andet uddannelserne til pædagog, socialrådgiver og Leisure Management.

Ansøgere, der ikke har fået deres uddannelsesønske opfyldt eller ikke nåede at søge, kan stadig søge ind på en af Absalons uddannelser med uddannelsesstart efter sommer. Der er nemlig ledige pladser på læreruddannelsen i Roskilde og Vordingborg, på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg samt på administrationsbacheloruddannelsen i Næstved. Der kan søges nu og frem til den 8. august 2018 – specifikt for læreruddannelsen er ansøgningsfristen den 15. august for kvote 2 og den 31. august for kvote 1.

Ansøgere, der måske stadig er i tvivl om deres uddannelsesvalg, kan besøge Absalons campusser i Roskilde, Vordingborg, Kalundborg og Næstved den 6. august kl. 17-19, hvor uddannelserne holder Åbent Hus.