Der var igen mange ansøgninger til fordeling af tilskudsmidler fra LAG Midt-Nordvestsjælland. Bestyrelsen besluttede at give støtte til otte gode projekter med et samlet beløb på 1,6 mio.kr. Et af dem udspringer af Kalundborg-virksomheden Dalsgaard Innovation.

I årets første runde modtog LAG Midt-Nordvestsjælland tolv ansøgninger. Foreningen takker alle ansøgere for interessen, og for det store arbejde de gør for at skabe vækst og udvikling i Midt- og Nordvestsjælland, hvad enten det er som iværksætter af egen virksomhed eller som frivillig initiativtager i foreninger.

I 2017 er LAG midlerne reduceret med 30% i forhold til de foregående år. Men da interessen for at søge tilskud er den samme eller endda stigende, har bestyrelsen været endnu skarpere på hvilke projekter, der når gennem nåleøjet. Det er de projekter, der forventes at give de bedste effekter.

To af de støttede projekter omhandler opstart af nye virksomheder med et nyt produkt, der er udsprunget af en god idé.

Dalsgaard Innovation er en virksomhed i Kalundborg, der kommer til at producere et produkt, der bl.a. vil spare biavlere tid i en af de arbejdskrævende processer ved biavl, og samtidig reducere risikoen for sygdomme i bi-bestanden.

I Sorø starter virksomheden DesignForeLiva produktion af et produkt indenfor sundhedspleje. Det er et produkt, der kan være med til at gøre dagligdagen lettere for mange ældre og patienter, der er dårligt gående.

På grund af patent sager beskrives de enkelte produkter ikke her. Der henvises til virksomhederne.