‘Ledelse er også, at skabe forudsætninger for samtaler, der ellers ikke var fundet sted.’ Måske er du fristet af en filosofisk lederuddannelse, som er målrettet praksis. Som netop klæder dig på med de forudsætninger, der står beskrevet i citatet? Som giver dig faglig indsigt, en vigtig træningsbane så du kan dygtiggøre dig i samtaleformen og en stor personlig udvikling som bonus. Dette tilfører alle i organisationen noget ganske unikt.

Hvor DU lærer at bestride den protreptiske samtale, ikke kun en til en, men du lærer også, at facilitere gruppe processer. Vi går op i æstetik – det sansende og arbejder derfor aktivt med kreative redskaber i samtalerne.

Protreptik er en dialogorienteret, filosofisk samtaleform, som har til formål at skabe indsigt og nye erkendelser.

Det at være leder idag kalder på nye kompetencer – i en mere filosofisk retning.

Søger DU dette?

Protreptikeruddannelsen tilbydes i København september, Slagelse august. Læs mere her:
https://ztrong.dk/vare-kategori/protreptikeruddannelsen/

Der er max 8 kursister, 3 undervisere koblet til holdet og uddannelsen varer tre måneder. Alt er blåstemplet af dr. Phil Ole Fogh Kirkeby, som også fungerer som underviser og censor.

Hvorfor kan denne lederuddannelse noget ganske særligt?

Læs udtalelsen her fra Signe Marie Toft, Kvalitetskonsulent RådgivningsDanmark:

“Jeg har taget uddannelsen til protreptiker ved ZTRONG i foråret 2022.
Jeg ledte efter en praksisorienteret uddannelse, hvor der var fokus på håndværket, og det fik jeg.

Kombinationen mellem de fælles uddannelsesdage, de individuelle samtaler og krav om træning i egen praksis er helt ideel – og kræver også benhårdt arbejde.

Uddannelsen er tilrettelagt i protreptikens ånd med mulighed for fordybelse, refleksion og dvælen. Mange gange er jeg taget klogere, inspireret, ydmyg, rørt og glad fra dagene.

Takket være de gode undervisere og dejlige mennesker Maibritt og Guli samt alle de andre på mit hold.

Fedt at have været på en uddannelse som har givet mig reel kompetence til anvendelse i praksis og lyst til at lære mere. Tak.”

Vil du vide mere?
Ønsker du at vide mere holder ZTRONG GRATIS online infomøder, næste gang d. 9 maj:
https://ztrong.dk/vare-kategori/gratis-online-informationsmoeder/

ZTRONGs underviser team

Guli werther – Anna Katarina Bjerre Vestbjerg – Karin Jønson & Maibritt Isberg Andersen