Det siges, at man kunne høre radio gennem radiatorer, telefoner og lysstofrør i byen, da langbølgesenderen ved Gisseløre ved Kalundborg var på sit højeste. Senderen var en af verdens stærkeste og kunne høres fra Færøerne og til Middelhavet til Uralbjergene.

DR slukker for senderen til nytår. De har stået her siden 1927 og har været et vartegn for Kalundborg – men hvad skal der ske med bygningerne og masterne nu?

Kalundborg Museum vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har en god historie fra masternes storhedstid, hvordan oplevede du det? Og har du måske nogle billeder, du vil dele?

Skriv til historie@vestmuseum.dk

Foto: JTL