På resterne af Kalundborgs bymur fra Valdemar Atterdags tid ligger Lindegården; en stor og flot sekslænget bindingsværksgård fra 1500-tallet. Lindegården var oprindeligt en adelsgård, men er nu museum.

Museet er altså både en del af byens historie og ligger på historiske levn; og museet er omgivet af byens historie, for nærved ligger både Vor Frue kirke og Esbern Snares Vestborg, begge fra 1100-tallet. Endelig huser museet byens historie, det er klart.

Kalundborg Museum blev stiftet i 1910. Museets samlinger og udstillinger belyser den kulturhistoriske udvikling på Kalundborg-egnen fra oldtiden til vore dage – særlig bevågenhed får vikingetiden, middelalderen, korstogene og havnehistorien.

Kalundborg Museum indtrådte 1. januar 2013 i den nydannede museumsorganisation Museum Vestsjælland (sammen med de fem øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland).

Vores fotograf, Anne Beth Witte, har besøgt museet – kom med!