Kurt Malmbak, stifter af og fhv. hovedejer og direktør for Danmarks største havbrug: Musholm A/S er død i en alder af 71 år.

Han var en af de helt store pionerer inden for dansk akvakultur. Han startede sit virke allerede i slutningen af halvfjerdserne med at udvikle et havbrugskoncept med roterende cylindriske bure, for at modvirke begroning.

Et stort gennembrud for virksomheden kom i begyndelse af dette årtusinde, da man fik tilladelse – som det første og eneste danske havbrug – til en produktion af 2.000 tons fisk på en ”off-coast” lokalitet i Storebælt vest for Musholm. En fremsynet beslutning, der både sikrede store mængder godt og frisk vand til fiskene og at havbrugets miljøpåvirkning blev ubetydelig lille.

Bisættelsen har fundet sted.

Her er en nekrolog.