I forbindelse med projekt ”Fælles om læring” har eleverne i 1. klasse forsøgt sig med at skrive ned, hvad de har lært i løbet af ugen, meddeler Kalundborg Kommune. Eleverne i 2. klasse har løst lektier som var uddelt efter barnets eget niveau, og eleverne i 4. klasse på Raklev Skole har startet hver morgen med personlig og faglig fordybelse.

Eleverne i 4. klasse har fået 20 minutter hver morgen, hvor de skulle øve sig på et selvvalgt emne. Emnet kunne være alt fra et sprog eller instrument til noget sportsligt eller kreativt. Hver dag efter morgenøvelserne markerede eleverne på en tavle, hvorvidt deres arbejde gik godt, eller om de havde brug for hjælp til at komme videre. Om eftermiddagen ved ugens udgang viste eleverne på skift til klassen, hvad de havde øvet sig på og lært i den forgange uge.

Eleverne får en bedre start på skoledagen
Gennem interviews har elever, lærere og forældre evalueret hele projekt ”Fælles om læring”. Resultaterne har blandt andet vist, at morgenøvelserne har givet eleverne en bedre start på skoledagen og gjort dem klar til at lære resten af dagen. I denne forbindelse udtaler Signe Viemose, lærer på Raklev skole: ”Styrken er, at de alle sammen kommer til at lave noget, de hver især godt kan lide. Og det synes jeg faktisk, man har kunnet mærke på dem”. Medindflydelsen har givet eleverne erfaring med, hvad der skal til for at lære noget nyt.

Ydermere har det styrket elevernes motivation og glæde ved at lære. ”De andre (elever) kan måske heller ikke bedre, og selvom de andre kan bedre, så er jeg også god nok. Jeg er på mit niveau, de andre er på deres niveau” udtaler en elev fra 4. klasse. Lærer på Raklev skole, Britt Hedelund Larsen tilføjer: ”Det giver glade børn, det her med, at de kommer i skole og gør noget, som de godt kan lide. Der kræves noget af dem, men det er noget, som de føler, de har del i og kan bestemme over”.

Fokus på nytænkning
Raklev Skole lægger vægt på nytænkning og er ikke bange for at afprøve nye strategier i undervisningen. Hele processen har været understøttet og hjulpet af Kalundborg Kommunes centrale administrative enhed for skoler og institutioner, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Dermed har projektet ”Fælles om læring” bidraget til en masse positive forbedringer. Michael Rasmussen, skoleinspektør på Raklev Skole udtaler i denne forbindelse: ”Det har været en kæmpe fornøjelse at følge udviklingen i projektet, samt at se både skolen og fagligheden blive løftet op på et helt andet niveau”.

Gennem de niveauopdelte lektier i 2. klasse har lærerne fået et bedre indblik i, om lektierne passer til elevernes niveau. Fredagsbrevene i 1. klasse har bidraget til, at forældrene bedre kan følge med i, hvad deres barn laver i skolen. Eleverne får også øvet deres hukommelse. Derudover har personlig og faglig fordybelse i 4. klasse givet eleverne succesoplevelser med at lære, og det har resulteret i mere selvtillid og motivation til at lære noget nyt.

Foto: ABW