Kalundborg Kommune meddeler, at du kan få afhentet en ekstra sæk i forbindelse med ordinær tømning af affaldsbeholderen, hvis du har et kritisk problem med ekstra meget rest- og bioaffald i denne nedlukningsperiode.

Du tilmelder den via Affald og Genbrugs selvbetjening. Her vælger du ‘Bestil ekstra tømning’ og markerer ‘Ekstra sæk’ i formularen.

Bemærk at dette IKKE gælder plast, pap, papir, metal, glas mm. som skal afleveres på genbrugspladsen.

Foto: ABW