Biblioteksklubben afholder efterårsmøde for medlemmer af Biblioteksklubben
– og har inviteret Peter Hermann til at holde foredrag.

Når biblioteket holder Klubaften for Biblioteksklubben, opfordres medlemmerne til at komme med deres ideer til kommende arrangementer. For det er først og fremmest medlemmernes bibliotek! Har man gode idéer til nye foredrag? Eller ideer til et sted, hvor Biblioteksbussen skal køre hen? Så er det her, man kan give sit besyv med.

I dette efterår finder arrangementet sted torsdag d. 3. oktober kl. 18.00 i Kalundborg Hallernes restaurant, hvor aftenen begynder med et lettere traktement, som denne gang er gullasch-suppe.
Biblioteksklubben har tradition for at invitere en lokal person til at afholde et foredrag. Og til denne aften har Biblioteksklubben inviteret Peter Hermann fra Kalundborg, tidligere formand for Turistforeningen, som vil tage os med tilbage i tiden og fortæller om Kordilgade, Solskinspladsen og trappen op til Møllebakken. Peter Hermann vil også fortælle lidt om sin opvækst i Bryggergården. Undervejs vises billeder på storskærm.
Biblioteket er utrolig glade for, at Peter Hermann har sagt ja til invitationen, da flere medlemmer fra Biblioteksklubben har tilkendegivet, at de utrolig gerne vil møde og høre Peter Hermann fortælle. Peter Hermann har tidligere stået bag Biblioteksklubbens utrolig populære byvandringer i Kalundborg by, og hvor billetterne blev revet væk.

Efter foredraget, vil bibliotekets personale fortælle om kommende arrangementer, foredrag og busture, samt de nyeste tiltag ved bibliotekerne. De fremmødte vil få mulighed for at komme med ideer og input, som så efterfølgende vil danne grobund for planlægningen af de kommende sæsoner.

Program:
Kl. 18.00: Spisning og hygge.
Kl. 18.45: Peter Hermann fortæller
Kl. 19.45-20.45: Kaffe og præsentation af Biblioteksklubben busture og foredrag. Sammen finder vi på ideer til kommende ture og foredrag.

Det koster 60,- kr. at deltage, og inkluderer suppe, kaffe/the med lidt sødt til tanden og foredrag. Øvrige drikkevarer skal tilkøbe. Tilmelding sker via www.kalundborgbib.dk eller ved personligt fremmøde på et af Kalundborg Biblioteker.

Er man endnu ikke medlem af Biblioteksklubben, kan man læse meget mere, og melde sig gratis ind via www.kalundborgbib.dk/klub.