Det er endelig forår og tid til at komme i haven. Her kan det være en god ide at se, om der er spor efter rotter.

Observerer du nogle af tegnene skal det straks anmeldes via www.kalundborg.dk/rotter. En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse og er gratis.

Typiske tegn på rotter udendørs.

  • Huller i græsplænen og blomsterbedet uden opgravet jord.
  • Huller omkring og i nærheden af kloakdæksler og riste.
  • Huller omkring husets fundament eller sokkel.
  • Nedsunkne fliser på terrassen eller asfalten i indkørslen.
  • Pludselig opståede grusbunker i skure/carporte/legehuse eller andre udhuse.
  • Samlet forråd eller gnavet hul i poser med græsfrø, frugt, nødder, fuglefrø eller lignende.

Rotter er et alvorligt skadedyr. De kryber rundt i kloakker og bliver fyldt med bakterier. De ødelægger kloakrør og gør skade på bygninger og installationer.

Du kan selv gøre en del for at undgå problemer med rotter. Læs hvordan på kalundborg.dk/rotter.

Husk, det er ingen skam at have rotter. Det er kun en skam ikke at gøre noget ved det.

Kilde. 

Foto ABW