Boligselskabet Alliken tager 1. spadestik på opførelse af 18 almene familieboliger. Det sker torsdag den 10. juni 2021. Byggeriet forventes afsluttet i september 2022.