Havbrug er en fantastisk metode til at opdrætte sunde spisefisk, oplyser Musholm A/S i en pressemeddelelse. Havbrug er med til at dække befolkningstilvækstens stigende behov for fisk, og minimerer samtidig fiskeri på de belastede vilde fiskebestande. I EU importeres ca. 68 % af de fisk og skaldyr, der spises. Ved at øge produktionen i danske havbrug kan vi mindske presset på de vilde fiskebestande, mindske afhængigheden af import, skabe vækst og arbejdspladspladser i landdistrikterne og samtidig tilskynde til at spise mere klimavenligt. Derfor er der både hos FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) og i EU et politisk ønske om at øge produktionen i havbrug.

Økologiske ørreder fra Musholm. Foto: IDM

Er havbrug en effektiv fødevareproduktionsform?
Havbrug er én af de mest ressourceeffektive animalske produktioner. Da fisk er vekselvarme dyr, vil de bruge mindre energi på at ”holde varmen”, sammenlignet med varmblodede dyr. Resultatet er, at fisk omsætter en større andel af foderet til protein end fx svin eller kvæg, som bruger en del af energien i foderet til at opretholde en konstant kropstemperatur.

Bidrager havbrug til den globale opvarmning?
Fisk fra opdræt er et klimavenligt madvalg. Opdræt og forarbejdning af 1 kg ørreder i dambrug giver et udslip af klimagasser på kun 1,2 kg CO2. Tallet for havbrug er marginalt højere, men til sammenligning giver produktion af 1 kg oksekød et udslip af klimagasser på næsten 20 kg CO2.

Kan havbrug være bæredygtige og økologiske?
Ja, der findes havbrug i Danmark der er økologiske, og Musholm er selv med til at drive et. Musholm og andre havbrug har også ASC-certificeret opdræt af fisk, hvor virksomhederne skal dokumentere et bæredygtigt opdræt på både miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og meget andet. ASC-certificeringen er etableret med støtte fra WWF og tilsvarende MSC-certificeringen for bæredygtigt fiskeri.

Medvirker havbrug til at tømme havene for fisk?
I havbrug anvender vi fiskemel og -olie fra industrifisk og afskær fra fiskeindustrien. Vi bruger ca. 1,4 kg industrifisk til opdræt af 1 kg ørred. Industrifiskene er ikke spisefisk, men fiskes bæredygtigt fra robuste bestande. Dermed omdannes industrifisk så at sige til god spisefisk. Foderet fremstilles under hensyntagen til både foderets kvalitet og det miljømæssige aftryk.

Foto: Musholm

Er indholdet af omega-3 fedtsyrer i fisk fra havbrug lavere end i de vilde fisk?
Havbrug kan kontrollere indholdet af fedtsyrer i fiskens foder. Derfor er der principielt ingen forskel på, om en laks eller ørred har fået fedtsyrerne fra foder eller ved naturligt at jage småfisk og krebsdyr. Omega-3 indholdet afhænger af fiskens art. Fede fisk som laks og ørred har generelt et højt indhold af omega-3 fedtsyrer, men der kan forekomme variationer i forhold til art og fødeemne.

Hvad med dyrevelfæren?
Produktionen hos Musholm følger ørredens naturlige livscyklus fra klækning i kildevand, opvækst i ferskvand til udsætning i havvand. På havbruget udsættes fisken i store net, båret af flyderinge. Der er ingen lovkrav til bestandstætheder, men hos Musholm har fisken god plads. Lige før høstning, hvor fiskene er størst, er der ikke over 2,5 % fisk pr. m3 vand.

Læs mere her.