Kalundborg Kommune arbejder løbende på optimering af den kommunale busdrift.

Kommunalbestyrelsen kan senest den 31. oktober 2023 indsende ønsker til ændringer af den eksisterende kollektive trafik til Movia.

Send forslag og idéer
Har du idéer og forslag til, hvordan vi sammen kan arbejde for, at der kommer endnu flere brugere af den kollektiv trafik, bedes du indsende dit forslag til kommunen.

Læs mere her

Foto: ABW