Kalundborg Kommune arbejder løbende på optimering af den kommunale busdrift. Kommunalbestyrelsen kan senest den 31. oktober 2023 indsende ønsker til ændringer af den eksisterende kollektive trafik til Movia.

Send forslag og idéer
Har du idéer og forslag til, hvordan vi sammen kan arbejde for, at der kommer endnu flere brugere af den kollektiv trafik, bedes du indsende dit forslag til kommunen. Forslag skal indsendes elektronisk ved udfyldelse af formular, der findes på linket herunder, senest den 12. maj 2023 kl. 12.00.

Send dine forslag til Kalundborg Kommune.

Borgermøde
Der bliver afholdt virtuelt borgermøde mandag den 4. september 2023 kl. 19.00.

Tilmelding er nødvendigt, fordi borgermødet er virtuelt.

Du kan allerede nu tilmelde dig ved at sende en mail til kollektivtrafik@kalundborg.dk, hvorefter du vil modtage en mail med et link til mødet.

Foto ABW

Kilde Kalundborg Kommune.